3/26/07

Kabinet akkoord met financiële beleidsplan 2008-2010

21-23/03/07
http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/11/byudzhetnoe_poslanie_prezidenta/
http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=752068
http://www.rg.ru/2007/03/22/fond.html
http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=752475


De president en het kabinet hebben het financiële beleidsplan 2008-2010 van minister van financiën Koedrin goedgekeurd. Er is gekozen voor een handhaving van het huidige beleid. Het stabiliteitsfonds gaat echter wel op de schop.

Ondanks de lobby van de unie van industriëlen wordt het BTW tarief niet verlaagd. Aandachtspunt nummer één blijft de Inflatie die omlaag moet naar 3 of 4%, zodat inkomensstijging ook koopkrachtstijging betekent. De ingeslagen weg richting een deels geliberaliseerde pensioenmarkt wordt ook doorgezet.

Er komt volgens Rossiiskaja Gazeta meer geld voor onderwijs, gezondheidszorg, landbouw alsmede de pensioenen en salarissen. Kommersant wijst de inlichtingendienst en defensie aan als de meest gelukkigen. De ministers voor landbouw en cultuur reageerden volgens de krant als enigste teleurgesteld. Dat er niet heel veel extra geld komt onderstreept vicepremier Zjoekov, volgens wie het ‘op dit moment belangrijk is om geen excessieve uitgaven te doen en de populist te spelen maar juist de effectiviteit van de overheidsuitgaven te verhogen.’

De belangrijkste noviteit lijkt de splitsing van het stabiliteitsfonds in een reservefonds en een fonds voor toekomstige generaties. Sinds 2003 worden de inkomsten uit de belasting op het delven van olie en de heffing op de export van olie in een stabiliteitsfonds gestopt. Omdat het budget in de afgelopen jaren berekent was op een olieprijs van 20 dollar per vat, terwijl de echte prijs tussen de 51 en 62 dollar lag kon het fonds snel groeien tot een bedrag boven de 100 miljard dollar. Gepresenteerd als een appeltje voor de dorst, was het fonds voornamelijk een economisch instrument om de inflatie te bepreken. Al dat geld de economie inpompen zou een averechts effect hebben.

De door Koedrin voorgestelde aanpassingen maken het instrument iets verfijnder en flexibeler. De plannen voor de komende drie jaar gaan uit van een olieprijs van 27 dollar per vat. Daarnaast worden straks ook de delfstoffenbelasting en exportheffing op gas afgeroomd.

De eerste erfgenaam van het stabiliteitsfonds is het reservefonds. Dit fonds moet constant 10% van het BBP in kas hebben. Dit niveau kan al in februari 2008 bereikt worden. Het fonds moet daarna nog wel mee groeien met de jaarlijkse stijging van het BBP. Tien procent van het bruto binnenlands product zou volgens Koedrin voldoende moeten zijn om gedurende drie jaar van lage olieprijzen het budget op peil te houden. Ik bereken dat dit per jaar ongeveer 17% van het huidige budget is.

Het addertje onder het gras is de verwachte geleidelijke vermindering van het aandeel van olie en gasopbrengsten ten opzichte van het BBP ten gevolge van de differentiatie van de economie. Dit aandeel, verwacht Koedrin, zal dalen van 20.1% in 2008 tot 14.9% in 2010. Wil de Russische overheid op lange termijn het reservefonds op peil houden dan zullen er na 2010-2015 ook andere bronnen van inkomsten gevonden moeten worden.

Als tweede gaat er een deel van de belastingopbrengsten uit olie en gas naar de lopende overheidsuitgaven. Dit wordt het ‘olie en gas transfer’ genoemd. In 2008 is dit 6.1% van het BBP. In 2010 is dit volgens Koedrins rekenmeesters nog maar 3.7%. Ik observeer dat dit bedrag iets lager maar vergelijkbaar is aan het jaarlijkse bedrag dat het reservefonds op peil moet houden.

Ten derde komt er een fonds voor toekomstige generaties. Dit fonds begint met ongeveer 25 miljard dollar. (Nu een kwart van het reserve fonds) Blijven de olieprijzen op de wereldmarkt echter boven de 27 dollar per vat dan komen de extra inkomsten in dit fonds terecht. In tegenstelling tot het reservefonds mag dit fonds wel in aandelen van bedrijven beleggen. De meeste analisten verwachten dan ook het in de praktijk een ontwikkelingsfonds wordt dat investeert in infrastructurele projecten en het elektriciteitsnet. Ik denk dan meteen aan de beursgang van een reeks dochterbedrijven van energiegigant EES. Andere experts denken aan de groeiende pensioenkosten ten gevolge van de vergrijzing. Nu het reservefonds en de olie en gas transfer duidelijk omlijnt zijn zal er in de komende jaren hard gevochten worden om de gelden in het fonds voor de toekomstige generaties. Als het aan Koedrin ligt , in wiens vergelijking zelfs Gerrit Zalm losbandig lijkt, wordt er natuurlijk helemaal niets in de eigen economie geïnvesteerd.

No comments: