5/14/07

Transparantie bestemmingsplannen landbouwgrond

11/05/2007
http://www.rg.ru/2007/05/11/selo.html


Rossiiskaja Gazeta interviewt minister van Landbouw Gordeev. Zijn ministerie heeft de mogelijkheid gekregen om de bestemming van landbouwgrond beter te gaan beschermen. Speculanten hebben vrij spel in het opkopen van landbouwgrond voor de lucratieve bouw van vakantiehuisjes.

Het artikel in Rossiiskaja Gazeta start met de historische bespiegeling: ‘Vijf jaar na de wet ter bescherming van landbouwgrond en meer dan tien jaar na het begin van de landhervormingen is het meest vervloekte van de Russische problemen nog niet opgelost.’

Sinds 29 maart is de controle over het gebruik van landbouwgrond toegewezen aan het ministerie van landbouw. De minster betreurt dat tijdens de administratieve hervormingen van de afgelopen jaren zijn ministerie buiten dit vraagstuk gehouden is. Het verkrijgen van controlemiddelen is een eerste stap in de goede richting.

Minister Gordeev wil een strengere naleving van de wet bij het veranderen van de bestemming van landbouw gronden. De procedure zou eenvoudig moeten zijn. Is er direct sprake van de bouw van huisvesting of infrastructuur dan kan de bestemming aangepast worden. Zo niet dan blijft de bestemming ongewijzigd.

‘Het is belangrijk dat boeren, zowel eigenaren als huurders van grond, verzekerd moeten zijn van de toekomst van hun agrarische bedrijf’, aldus Gordeev. ‘Nu de economie aantrekt komt er kapitaal vrij. Raiders kopen grond op, niet om agrarische bedrijven te ondersteunen maar om ze te vernietigen en de grond door de verkopen aan andere speculanten’.

‘De samenwerking tussen grondeigenaren en boeren bevindt zich in Rusland in een primitief stadium. Niet alleen is er geen sprake van pariteit, boeren zijn meestal de verliezende partij in een conflict met de grondeigenaar. De overheid is verplicht een systeem te creëren waarin de sociale verantwoordelijkheid van grondbezitters juridisch vastgelegd is. Een eigenaar van honderden hectaren landbouwgrond heeft immers een grote invloed op tientallen dorpen. Wanneer hij zich wil terugtrekken uit de bedrijfssector of daartoe gedwongen wordt na fouten in de boekhouding kunnen duizenden mensen daarvan het slachtoffer worden. Er moet een model ontwikkeld worden voor de verhoudingen tussen gemeentes, overheid en zakenleven met zicht op een relatief pijnloze oplossing van dergelijke situaties.’

5 comments:

Anonymous said...

test reactie

Anonymous said...

Thanks for article!

Anonymous said...

Thanks for interesting article.

Anonymous said...

Glad to read articles like this. Thanks to author!

Anonymous said...

Excellent website. Good work. Very useful. I will bookmark!