4/1/08

Veiligheidsorganen

Het rommelt een beetje in de veiligheidsministeries en organen. De plaatsvervangend Minister van Binnenlandse Zaken Tsjekalin maakt plaats voor de jonge Soechodolskii. Men vraagt zich af of hij straks meteen doorstoot naar een ministerspost.(Kommersant)

Binnen de OnderzoeksCommissie is er het (tijdelijke) ontslag van Dmitrii Dovgii in verband met een voorlopig nog wat onduidelijke corruptiezaak. Dovgii was onder andere verantwoordelijk voor de corruptiezaken tegen Boelbov en Storsjak. Beide zaken worden in de media gepresenteerd als een strijd tussen verschillende veiligheidsorganen. Gazeta.ru vermoedt dat het hoofd van de OnderzoeksCommissie Bastyrkin een tegenaanval uit een ander kamp wil tegengaan door Dovgii zelf te ontslaan. Volgende week vast meer.

Op het politieke vlak voelt Bastyrkin dreiging van twee kanten. De Generaal Procureur wil de directe controle over de commissie herwinnen. Aan de ander kant is er het idee voor een vereniging van alle onderzoeksorganisaties in een grote organisatie. Ook dan verliest Bastyrkin mogelijk zijn onafhankelijkheid. Bovendien zijn de meeste spelers het wel eens dat dit idee van een algemene onderzoeksorganisatie ten koste zal gaan van de effectiviteit en te kostbaar zal zijn. Een rechercheur van de politie verdient nu drie keer zo weinig als een speurder bij de OnderzoeksCommissie. Dat gelijktrekken is een duur voornemen. (Kommersant)

Het interessantst zijn de geruchten over het vrijwillige ontslag van Baloejevskii, sinds 2004 hoofd van de Generale Staf. Hij zou in conflict zijn met voormalig meubelverkoper, nu minister van defensie Serdjoekov. Serdjoekov is op deze post gezet om de geldstromen in het leger transparant te krijgen. Het lekte deze week uit dat Serdjoekov de legerartsen, de militaire rechtbanken en militaire correspondenten het uniform wil ontnemen. Nu krijgen deze functies automatisch een officiersfunctie en zijn zij dus onderdeel van het leger. Dymarskii grapt in zijn column dat Serdjoekjov wil breken met de sovjettraditie dat elke officier een halve soldaat onder zich heeft. Vanuit de mensenrechtenhoek klinkt al lang de wens om onder andere de artsen in het leger een onafhankelijkere positie te geven.

No comments: