4/1/08

Economie: BTW

Het beleidsonderwerp van de afgelopen weken is de verkiezingsbelofte van VVP en DAM voor een BTW verlaging. Het Ministerie van Economische Ontwikkeling poogde deze beloftes om te zetten in een daadwerkelijk voorstel. Minister van Financiën Koedrin kwam echter als overwinnaar uit de strijd. Hij houdt de hand op de knip van het driejarige budget 2008-2010. Een mogelijke BTW verlaging komt er niet eerder dan 2010.

Koedrin had het zelden zo lastig. Volgens Rossiiskaja Gazeta werd het voorstel voor de belastingverlaging gesteund door beide presidenten (de zittende en de gekozen, JM), het Ministerie van Economische Zaken, de eerste Vicepremier Sergei Ivanov, het hoofd van de Rekenkamer Stepasjin en de voorzitter van de Russische Unie voor Ondernemers en Industriëlen Sjogin.

Koedrin’s argumenten waren echter sterk genoeg om in een persoonlijk gesprek zowel Medvedev als Zoebkov te overtuigen. Ekspert somt ze op: een verlaging van de BTW tot 12-13% zal het budget ongeveer 2% van de BBP zal kosten. Dit is evenveel als de defensie-uitgaven, het basisdeel van de pensioenen of de jaarlijkse uitgaven voor wegenbouw. En terwijl de kleren de afgelopen jaren ruim vielen, zal de ruimte in het budget de komende jaren minder worden. Zo zullen de pensioenkosten toenemen en zullen de inkomsten uit de olie en gasexport geleidelijk dalen.

Koedrin’s cijfers verschillen met die van het Ministerie van Economische Ontwikkeling. Daar denkt men dat het budgettaire verlies slechts rond de 1% van het BBP zal liggen. Een BTW van 12% komt zeer dicht in de buurt van de kosten voor illegale import (8-11%) en dus zal de belastingverlaging een stimulans vormen voor transparante bedrijfsvoering en in de breedte meer belastingopbrengsten. Bij een eerdere verlaging van de ‘sociale premies’ bleef dit positieve effect echter uit, argumenteert Koedrin tegen.

In augustus 2008 wordt er opnieuw gepraat over het voorstel tot BTW verlaging. Eerder dan 2010 komt de verlaging er echter niet, geeft nu ook Nabijoelinna, van het Ministerie van Economische Ontwikkeling toe.

De rivaliserende ministeries prikken eenduidig het proefballonnetje door voor de vervanging van de belasting op toegevoegde waarde met een verkoopsbelasting. “Tussen 1990 en 2007 is het aantal landen met een BTW gegroeid van 48 tot 120 en hebben slechts 5 landen te overstap gemaakt naar een verkoopsbelasting, waarvan drie landen die beslissing inmiddels weer hebben omgedraaid, ” aldus Koedrin. Zijn plaatsvervanger Sjatalov noemde het voorstel eerder al ‘avonturistisch’. Het zou kunnen leiden tot kolossale budgettaire verliezen, met name ook omdat het zeer ingewikkeld is om de retail sector in Rusland goed te kunnen controleren.

Koedrin blijkt plots wel geld te hebben voor een verlaging van de delfstoffenbelasting (NDPI), schrijft onder andere Kommersant. De verlaging geldt alleen voor oliebedrijven. De eerste 15 dollar van de prijs per vat olie wordt belastingvrij. Tot nu toe was dat 9%. De delfstoffenbelasting daalt zo met ongeveer 10%. De afgelopen jaren hebben de oliebedrijven veel ingeleverd. In 2002 droegen ze nog 35% van hun winst af aan de belasting, in 2007 was dit al opgelopen tot 70%.

Er wordt blijkbaar gevreesd dat de oliebedrijven door de zware belastingheffing onvoldoende financiële middelen hebben voor het zoeken naar en aanboren van nieuwe bronnen. Voor de gassector ligt het anders. Gazprom heeft volgens Kommersant momenteel voldoende projecten in de pijplijn. Een eventuele belastingverlaging voor de gassector komt er niet eerder dan 2010.

Boris Titov van Zakelijk Rusland klaagt dat de steun van het Ministerie van Financiën voor de grondstoffensector ten koste gaat van de andere sectoren van de economie. Een dergelijke beslissing gaat volgens hem in tegen de door Poetin gestelde beleidsopgaves voor de overgang naar een innovatief economisch model. “De regering verraadt de ondernemers”.

Koedrin ziet ter ondersteuning van innovatieve economie meer in een versnelde afschrijving van bedrijfapparatuur. Waarschijnlijk wordt dat de komende weken het onderwerp van gesprek.

No comments: