10/29/07

Verenigd Rusland

http://www.expert.ru/articles/2007/10/24/stop/
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=818168

Het presidium van de partij heeft een brief gestuurd aan de regionale afdelingen met het advies om de proeftijd voor nieuwe leden te verlengen (deze is nu drie maanden) en aspirant-leden actief deel te laten nemen in de komende verkiezingscampagne. De geruchtenmachine kwam meteen op gang en woordvoerders van de partij moesten meteen stellen dat er geen sprake was van een moratorium. De patij heeft inmiddels al 1,5 miljoen leden.

Er zijn berichten dat de laatste tijd hele collectieven gezamenlijk lid willen worden. Kommersant noemt een aantal voorbeelden. Zo adviseerde de burgemeester van Khabarovsk op 21 september de leden van de lokale kiescommissie om allen lid te worden van de partij. Hij vertelde dit zelfs openlijk aan de pers na een bijeenkomst met de presidentiële afgevaardigde. Op 5 oktober werd bekend dat er in een kinderkliniek onder het personeel folders werden uitgedeeld met de oproep om tot VR toe te treden. Werknemers zeiden in de pers dat dit voorstel een dwingend karakter kende. Op 13 oktober melde een arbeider van een elektriciteitscentrale dat zijn chef hem en zijn collega's had voorgesteld om in ruil voor een salarisverhoging lid van VR te worden. Al in december 2006 ging het verhaal dat het management van de Avtovazfabriek hun werknemers op straffe van ontslag hebben opgeroepen toe tot de partij te treden.

Politicoloog Boris Makerenko noemt de brief een PR campagne. De partijleiders willen het doen voorkomen alsof de mensen in de rij staan en dat lidmaatschap een soort van verboden vrucht is.

Een andere theorie is dat de partij carrièrejagers wil afhouden. Nu Poetin zich aan de partij verbonden heeft zouden deze staan te springen om met lidmaatschap op zak hun ellebogen in de strijd te gooien voor de betere functies binnen de partij. Dit zou leiden tot een destabilisatie van de regionale afdelingen. Kommersant geeft het voorbeeld van een interne strijd om de macht binnen de lokale afdeling van Moermansk tussen twee metaalbedrijven aan de vooravond van de regionale verkiezingen in maart 2007.

Andrei Rjabov van het Gorbachev heeft weer een andere theorie. De stichters van de partij, bijvoorbeeld Soerkov, zien hun macht wegglippen en willen de huidige situatie bevriezen. Er zijn vele nieuwe gezichten in opkomst en de grote jongens willen niet dat er veel nieuwe leden komen die niet aan hen persoonlijk maar juist aan de nieuwe gezichten iets verschuldigd zijn.

Ekspert voegt aan deze theorie toe dat veel politieke opportunisten, die eerder lid werden van Rechtvaardig Rusland omdat zij dachten dat de president deze partij zou steunen, teleurgesteld zijn nu Poetin openlijk partij heeft gekozen voor VR. Zo was er deze week bijvoorbeeld een Rechtvaardige Rus, mijnheer Timofejef, die zijn partijgenoten voorstelde de handdoek in de ring te gooien en met de hele club over te stappen naar het kamp van VR. Deze mijnheer werd overigens na zijn voorstel meteen uit de partij geknikkerd.

No comments: