10/29/07

EU

http://www.rg.ru/2007/10/27/putin-portuges.html
http://www.rg.ru/2007/10/27/obse.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=818968

Kommersant schrijft dat de EU-Rusland top in Portugal 'een stap terug symboliseert': ' De EU kan het conflict tussen Rusland enerzijds en Polen en de Baltische landen anderzijds niet negeren en daardoor droomt er ook maar niemand van een akkoord.'

Rossiiskaja Gazeta opent door te schrijven dat Poetin van het ene eind naar het andere eind van Europa vliegt, van Rusland naar Portugal dus, een expliciete hint dat wat er ook gebeurd in de verhoudingen met de EU, Rusland het recht heeft zichzelf Europees te noemen: 'Wat ze ook zeggen, Rusland is Europa van het zuiverste water en de Aziatische factor is zichtbaar bij zelfs de meest prowesterse liberalen.'

Kommersant blikt terug naar een jaar geleden toen tijdens de top in Finland Rusland en de EU 'een stuk dichter bij elkaar stonden. … Beide partijen rekenden erop om het begin van onder handelingen over een nieuw akkoord over partnerschap en samenwerking te kunnen aankondigen. … Vanuit het oogpunt van Rusland was het van belang om het perspectief op te tekenen voor het vormen van een 'gemeenschappelijke economische ruimte' wat vervolgens tot 'een vrije handelszone' zou leiden. Dit jaar eindigt de termijn voor de huidige raamovereenkomst. Daarom haastten beide partijen zich om de onderhandelingen te starten te einde het verouderde document te vervangen. Er gebeurde echter niets omdat Polen een veto uitsprak, eisende dat Moskou eerst het Energie Charter zou tekenen en het embargo op de import van Pools vlees zou wegnemen.'

In een jaar tijd is er veel veranderd, concludeert Kommersant. Zo verwijst de krant naar een artikel van The Financial Times, dat interne documenten van de EU in handen zou hebben gekregen waarin Rusland weliswaar een strategisch partner in vele sectoren van gemeenschappelijke belangen zoals de economie wordt genoemd maar dat Rusland wat betreft andere sectoren zoals de voormalige sovjetruimte eerder als een concurrent of zelfs een opponent moet worden gezien. Kommersant citeert een hoge EU functionaris die gezegd zou hebben dat het beter is om een pauze in te lassen, de huidige top te laten vervallen en na de verkiezingen in Rusland volgend jaar verder te kijken.

Een tweede artikel in Rossiiskaja Gazeta beargumenteert dat beide partijen op dit moment een stop op de plaats maken om enkele interne politieke processen bij de ander af te wachten. De EU is nerveus over de komende machtswissel in Rusland 'ondanks dat Poetin hen verzekerd heeft dat de huidige koers niet zal veranderen'. Rusland wacht wellicht op de Europese hervormingen. Worden de bevoegdheden van de Hoge Vertegenwoordiger van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid uitgebreid? En wordt het daarmee voor Rusland eenvoudiger of juist moeilijker om met de EU te onderhandelen?

Rossiiskaja Gazeta en Kommersant schrijven ook over de implicaties van de liberalisatie van de Europese energiemarkt voor Russische investeringen in de EU. Volgens dit document kunnen derde landen alleen 'controle krijgen' over transportnetwerken wanneer de EU daarmee in stemt. Rusland vreest dat deze regel ingesteld is om Gazprom te weren. Gazprom heeft nog een tweede probleem omdat het alvorens te kunnen deelnemen op de Europese markt zich zou moeten opdelen in een productiebedrijf en een transportbedrijf.

Poetin sprak over de Europese vrees voor het Russische kapitaal: 'De totale investeringen uit de EU in Rusland bedragen 30 miljard euro en de Russische investeringen in de Europese economie slechts 3 miljard euro. Daarom is het wel wat lachwekkend wanneer er in sommige Europese landen de overtuiging heerst dat de Russen komen met hun vreemde geld en alles opkopen. ' De president voegde daar aan toe dat Rusland de instroom van buitenlandse investeringen op de Russische markt verwelkomt.

'Ik denk niet dat onze relatie zich in een bedroevende toestand bevindt', zei Poetin in Portugal. 'Ja er zijn vragen waarover we het nog niet eens kunnen worden. En het lijkt me soms toe dat Rusland meer de Europese belangen verdedigd dan de Europeanen zelf.' Als voorbeeld noemde hij Kosovo. Rusland gaat uit van de basis principes van het internationale recht, de territoriale onschendbaarheid van de staat. Geldt dat niet ook voor bijvoorbeeld Spanje en België? Waarom zouden we de basis van het internationale recht "aan het slingeren brengen" en zo het separatisme in Europa en ook de postsovjet ruimte aanwakkeren? Waarom moeten we Iran een doodlopende straat in jagen? De president refereerde aan de doorbraak in de onderhandelingen met Noord Korea op een moment waarop niemand er meer in geloofde.

Laten we niet als gekken met een scheermes zwaaiend op hen afstormen, parafraseerde Poetin de dichter Arseny Tarkovsky. Een zeer effectieve Russische variant van Jip en Janneke taal die gezien het aantal verwijzingen naar discusies op forums die ik kreeg nadat ik het citaat op google zocht.

No comments: