10/29/07

Japan

http://www.rg.ru/2007/10/24/lavrov-komura.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=818129&NodesID=5

Minister van buitenlandse zaken Lavrov bezocht Japan om zijn nieuwe collega te ontmoeten. Er wordt een bilaterale commissie ingesteld voor het reguleren van investeringen. Mij valt op dat recent ook in relatie met de EU een dergelijke commissie wordt opgezet. Dit soort commissies moeten vooral duidelijkheid scheppen over mogelijke en bestaande investeringen in strategische sectoren. Kommersant noemt in dit artikel overigens naast de energieverwerking ook transport en communicatie als strategische sectoren. Japanse investeringen in Rusland komen vooral van autoproducenten die in Rusland fabrieken bouwen.

Een andere parallel tussen Rusland's oost en westgrenzen is dat ook aan die kant het Amerikaanse raketafweersysteem voor conflict zorgt. Ook hier zeggen Washington en Tokyo dat het systeem niet tegen Rusland gericht is. Rusland is in principe niet tegen deze installatie maar wil wel graag meedoen om zo zeker te zijn dat het systeem niet tegen hen gericht is. Maar dat soort ideeën, schrijft Kommersant, 'zijn in Azië nog verder van de realiteit dan in Europa.'

Geen doorbraak in het dispuut over de Koerillen. Poetin heeft al een tijdje een ouder voorstel van Chroesjtsjov opnieuw op tafel gelegd waarbij Rusland twee zuidelijke eilanden aan Japan afstaat. De Japanners willen dat document best tekenen maar dan zonder het recht van Rusland op de andere - economisch meer ontwikkelde - eilanden te erkennen.

No comments: