10/29/07

Gemeentes

http://www.rg.ru/2007/10/24/prezident.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=818150
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=817892

Poetin bezocht deze week (met ook Medvedev en Kozak) een bijeenkomst voor gemeentelijke politici: 'Ik weet dat het moeilijkste werk in het land, dat van onderop, jullie werk is. Het zijn met name de hoofden van de gemeentes die elke dag oog in oog staan met de burgers en hun problemen.' Na zijn toespraak luisterde president naar de klachten van de locale politici.

Ten eerste is er het gebrek aan financiële middelen. Belastingopbrengsten worden verdeeld tussen centrum en regio (19% van winstbelasting) en de gemeentes bijna niets (4% van winstbelasting). Poetin herinnerde de zaal eraan dat de regio's gelden mogen afdragen aan de gemeentes en beloofde vervolgens te kijken of hoe het mogelijk is om de regio's wettelijk te verplichten meer geld aan de gemeentes af te dragen.

Ten tweede is er de onpraktische bemoeienis van de federale ministeries. Zo bepaalt bijvoorbeeld het ministerie van onderwijs welke scholen die 'niet compleet zijn', dat wil zeggen minder dan 25 leerlingen per klas hebben, gesloten worden. Dit leidt tot sluiting van scholen in dorpen en kleine steden met het gevolg van een leegloop van het platteland naar de grote stad. Poetin gaf de aanwezigen ook hier gelijk en zei actie toe.

No comments: