10/29/07

Verkiezingswaarnemers

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=817834
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=819363
http://www.rg.ru/2007/10/27/obse.html

De komende parlementsverkiezingen compliceren de relaties met de EU, voorspelt Kommersant. Rossiiskaja Gazeta spreekt over een 'nieuwe stugge fase'. De Centrale Kiescommissie namelijk geen uitnodiging verstuurd aan internationale organisaties die van plan zijn om tijdens de aankomende parlementsverkiezingen waar te nemen. Daarnaast heeft Rusland samen met een aantal andere voormalige Sovjet Republieken een voorstel ingediend tot hervorming van de BDIMR, de organisatie die waarneming missies van de OVSE verzorgd.

De waarnemers van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) staan al sinds 13 september klaar om naar Rusland af te reizen, schrijft Kommersant. 'Er zou een pre-electorale missie van 10 personen en vervolgens een basismissie van 60 personen uitgezonden worden, maar nog niemand heeft een uitnodiging ontvangen.' 'Men vertelt ons dat de uitnodigden pas uitgaan nadat de centrale kiescommissie de registratie van de kandidaten heeft afgerond' citeert de krant een vertegenwoordiger van PACE. 'Vroeger was dit niet zo. Ik verwacht dat we wel een uitnodiging krijgen maar laat.'Het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (BDIMR) onderdeel van de OVSE zegt dat bij vorige verkiezingen hun waarnemers al 'een maand ter plaatse waren'.

Andrei Davydov, woordvoerder van de Centrale Kiescommissie op het gebied van externe betrekkingen bevestigt dat er nog geen uitnodigingen verzonden zijn. 'In de Russische wet staan geen indicaties voor de termijnen van uitnodigingen voor international waarnemers. Wij hebben slechts onze internationale verplichting om waarnemers uit te nodigen en die zullen uitgevoerd worden.' Hij bevestigt dat dit zal gebeuren na de registratie van partijen en hun kandidaten. Dit zal uiterlijk 25 oktober gebeuren. Vervolgens gaan we de zaak bespreken en zullen we na een week of twee de uitnodigingen versturen. "Stenen onder water zijn er niet".'

Hij merkt op dat de uitspraak van de OVSE dat tijdens vorige verkiezingen waarnemers tweeënhalve maand voor de verkiezingen toegelaten werden niet geheel juist is. 'De periode was toen anderhalve maand. Tweeënhalve maand is de termijn die genoemd wordt in de operationele geschriften van de OVSE maar niet in een document (dat tot stand is gekomen na instemming door Rusland's wetgevende macht, JM) ... Het zijn verzinsels van de BDIMR en van dat soort verzinsels kan ik er meer noemen.'

Davydov voorspelt dat de OVSE op slechts tientallen uitnodigingen kan rekenen in plaats van de voorgestelde 400. PACE krijgt 30 uitnodigingen in plaats van 60, denkt Kosatsjev, hoofd van parlementaire commissie voor externe betrekkingen. Het Europees Parlement krijgt waarschijnlijk helemaal geen uitnodigingen omdat het 'poging gedaan heeft de verkiezingscampagne te beïnvloeden door een grant te geven aan de Europese Universiteit in St. Petersburg voor de ontwikkeling van een project 'de creatie van een interregionaal electoraal ondersteunend netwerk in Rusland'. Kommersant laat ook een vertegenwoordiger van de Europese Universiteit aan het woord die zegt dat het om een educatief project ging en dat zijn universiteit 'geen agent van het Europees parlement is'.

Kommersant geeft aan het einde van het artikel ruimte aan binnenlandse kritiek op de Russische positie. Ryzjkov zegt dat Russische overheid de waarnemers zal uitnodigen omdat het ze hen nodig heeft om de verkiezingen legimiteit te geven. Men wil de waarnemers echter tot een minimum beperken zodat ze 'het gebruik van administratieve middelen, de agressieve agitatie voor Verenigd Rusland en het tot schande maken van de oppositiepartijen' niet zullen zien. Boris Nadezjdin van SPS zegt dat 'geen enkele internationale waarnemer een uitnodiging zal krijgen omdat ze net als de oppositiepartijen afgescheiden worden opdat ze niet tussen Poetin en zijn taak zullen komen; het bewaren van de stabiliteit, die de president exclusief interpreteerd als een parlementaire meerderheid voor VR.'

Rossiiskaja Gazeta legt de lezer uit waarom Centrale Kiescommissie niet happig is op de internationale waarnemers. 'Tijdens verkiezingen in voormalige Sovjetrepublieken doen de leiders van BDIMR vaak al officiële uitspraken over de verkiezingen, terwijl de ervaringen van de waarnemers ter plaatse nog niet geanalyseerd zijn. Dit kan leiden tot een destabilisatie van de politieke situatie. Zo was het bijvoorbeeld in de Oekraïne, toen met name de conclusies van de BDIMR de aanleiding gaven tot de Oranje Revolutie.'

De krant meldt dat Rusland samen met Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan een document met aanbevelingen heeft geschreven: 'Al jaren probeert Moskou gezamenlijk met de andere leden van de OVSE na te denken over manieren de bevoegdheden van de BDIMR aan te passen en de scherpe kantjes wat af te ronden. Omdat er geen concreet antwoord volgde heeft ons land besloten om tot concrete stappen over te gaan.'

Kommersant gaat in een tweede artikel dieper in op deze aanbevelingen. De missie moet beperkt worden tot 50 waarnemers in plaats van de huidige 400 of 600. Woordvoerders van de missie mogen pas uitspraken doen nadat de nationale kiescommissie de officiële resultaten bekend heeft gemaakt en de selectie van de hoofden van de missies moet op transparantere wijze plaats vinden. 'Nu gebeurt dit in besloten kring, achter de gesloten deuren van de BDIMR. Nog nooit is een missie voorgezeten door een afgevaardigde van een van de landen uit de GOS.'

Het voorstel zal besproken worden tijdens een bijeenkomst voor de ministers van buitenlandse zaken van de leden van de OVSE op 29 en 30 november in Madrid. De krant citeert een eerste reactie van de OVSE: 'De voorstellen zijn ongekend en dreigen het hele systeem van waarneming te ondermijnen.'

No comments: