5/14/07

Import technologie stijgt, Rusland moderniseert

07/05/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/05/07/import/


Ekspert schrijft over een enorme groei van de import van machinerie en andere apparatuur. Dankzij de afschaffing van importheffingen op niet in Rusland geproduceerde technologie en de zwakke dollar moderniseren Russische bedrijven steeds actiever hun productie.

Over 2006 groeide de algehele import met 45,2%. In april 2007 was de groei in vergelijking tot dezelfde maand het jaar ervoor al 59,9%. De krant verheugt zich dat meer dan de helft van de import (51.7% ten opzichte van 48,2% in april 2006) bestaat uit machinerie, apparatuur en technologische import, dat wil zeggen grondstoffen en materialen die niet of te weinig in Rusland zelf geproduceerd worden. Dit zijn dus geen eindfabricaten, onderstreept Ekspert.

Een economist vertelt dat deze tendens al sinds de tweede helft van 2002 zichtbaar is. Dit hangt samen met de zich versterkende positie van de roebel, waardoor importeren goedkoper wordt. Daarnaast werd er vorig jaar de importheffing (was tussen de 5 en 15%) afgeschaft voor een reeks producten die in Rusland niet of te weinig geproduceerd worden. Ook de warme winter speelt dit jaar een rol, waardoor bijvoorbeeld de bouw lang kon doorgaan.

Dit gebeurd in een klimaat van veranderend ondernemerschap. Eerst (in de jaren 90) dacht men op korte termijn. Het ging vooral om het verkrijgen van eigendom. Tegenwoordig moet je wanneer je eigendom wil behouden wel denken aan verdere ontwikkeling. Salarissen stijgen. De arbeidsmarkt is krap. Dit leidt tot het besef van de noodzaak tot een verhoging van de effectiviteit. En daarvoor is moderne apparatuur en technologie nodig.

Ekspert noemt ook twee sectoren die enigszins achterblijven bij de groeiende import van technologie: de spoorwegen die traditioneel veel zelf produceren en de elektriciteitsnetwerk dat onderontwikkeld is en het met kleinere centrales voorlopig af kan.

No comments: