3/3/07

Europese Raad

26/01/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=735919
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=737073


Tijdens de wintersessie van de Europese Raad in Straatsburg, zo concludeert Kommersant, heeft de Russische delegatie enkele kritieke agendapunten in goede banen kunnen leiden:

Georgië
Het conflict tussen Rusland en Georgië werd al voor de bijeenkomst van de agenda verwijdert. Dit met name dankzij wederzijdse gebaren van goede wil: het ontslag van de Georgische havik Okruashvili en de aangekondigde terugkeer van de Russische ambassadeur naar Tbilisi.

Politkovskaya
Ongerustheid binnen de EU over de moord op Anna Politkovskaya leidde tot het indienen van een resolutie: ‘over levensbedreiging en vrijheidsbeperking voor het uitspreken van meningen door journalisten.’ De Russische woordvoerder maakte handig gebruik van de eenzijdigheid van de resolutie. De eigen verantwoordelijkheid van journalisten stond niet duidelijk in de tekst omschreven. Zijn aanvulling ‘agressie en dreigementen richting religieuze groeperingen, uitgesproken, schriftelijk of getekend, hebben geen plaats in Europese democratieën’ werd door een meerderheid gesteund.

De Russische vertegenwoordiger wees erop dat een onafhankelijk parlementair onderzoek naar de moord op Politkovskaya niet nodig is: Er zit schot in het reguliere onderzoek van de procureur en er wordt naar tevredenheid samengewerkt met de familie en ex-collega’s van de vermoorde journaliste. De tekst van de resolutie werd vervolgens afgezwakt tot een oproep aan nationale parlementen om niet alleen een onderzoek in te stellen maar ook met resultaten te komen.

Europees Strafhof
Rusland heeft tot nu toe als enigste land protocol 14 niet geratificeerd. Dit protocol moet het werkproces van het Europese strafhof efficiënter maken en zo de achterstanden (waaronder veel zaken van Russische burgers) wegwerken. De Zwitserse spreker was vooral boos op de Russische delegatie omdat Rusland herhaaldelijk laat blijken het Strafhof gepolitiseerd te vinden: Als een land de onafhankelijkheid van het Hof niet erkent is er voor dat land geen plaats hier’.

De Russische woordvoerder wist het conflict te bezweren door te zeggen dat de aanwezige Russische delegatie in elk geval voor ratificatie heeft gestemd. Boris Gryzlov, eerste spreker in het parlement en politiek leider van Verenigd Rusland heeft al laten blijken dat het document binnenkort voor een tweede maal aan het parlement wordt voorgelegd.

No comments: