6/18/08

Sjoevalov spreekt iets te enthousiast

De nieuwe eerste vicepremier Igor Sjoevalov stal de show tijdens het economische forum in Sint Petersburg. Letterlijk, zo denkt journalist Kolesnikov van Kommersant. Eerst kijken we wat Ekspert over de toespraak schrijft.

Sjoevalov borduurt niet voort op het Plan Poetin of de vijf ‘I’’s van Medvedev, maar komt met een eigen verhaal, waarin hij zich neerzet als de ideale politicus voor het bedrijfsleven: “De weg van de ontwikkeling van Rusland kent volgens Sjoevalov vijf problemen:

“Het eerste probleem is dat we lijden aan het syndroom van de achtervolger. De Russische elite is de afgelopen 300 jaar geobsedeerd geweest door pogingen om het westen te achterhalen en voorbij te streven. Het kopiëren van (losse aspecten van, JM) de westerse weg van ontwikkeling leidt tot eenzijdige modernisering (van individuele sectoren, maar niet de samenleving als geheel, JM)”

“Het volgende Russische probleem is de energetische valstrik. Dankzij de rijkdom aan grondstoffen is de Russische economie een van de meest energieverspillende economieën ter wereld. Dit dwingt ons een radicale technologische sprong te maken”.In tegenstelling tot Medvedev en Poetin zegt Sjoevalov echter duidelijk dat de technologische sprong plaats zal vinden in de energiesector zelf, bij de ontginning van het continentaal plat en door verhoging van interne energieprijzen. “Laat energie niet in ons nadeel, maar in ons voordeel werken. Maak het de drijvende kracht die de economie leidt op een op innovatie gebaseerd ontwikkelingspad.”

Het derde probleem is het gebrek aan vaardigheden. “We zullen onze jonge specialisten naar het buitenland sturen om te studeren en niet bang zijn dat ze daar blijven. De uitgaven van bedrijven voor onderwijs moeten gevrijwaard worden van belastingheffing. Zonder de ontwikkeling van de onderwijs kunnen we een viervoudige toename van de arbeidsproductiviteit wel vergeten.” (Ik las een ander artikel dat besprak of de arbeidsbevolking niet verschrikkelijk geschrokken was van dit voor een viervoudige toename van de arbeidsproductiviteit. Nee hoor , was de strekking. De arbeidsmarkt is veel te krap voor grootschalige ontslagen.)
Het vierde probleem, tevens gerelateerd aan de arbeidsproductiviteit, is de gezondheid van de bevolking.

Probleem nummer vijf is de invloed van de overheid op het bedrijfsleven: “In een innovatieve maatschappij is een te aanwezige overheid even gevaarlijk als een afwezige overheid.” Het is belangrijk om overmatige inmenging van de overheid in de economie te beperken. Daartoe zal een deel van de bureaucraten in het bestuur van de staatsbedrijven vervangen worden door professionals. Ook zal de lijst van strategische bedrijven waarin buitenlandse bedrijven slechts een beperkt aandeel mogen bezitten, worden beperkt. De overheid moet haar inspanningen in de economie daar concentreren waar het echt vereist is en bovendien slechts voor de periode, die nodig is.”

Vanuit de Unie voor Industriëlen en Ondernemers klinken positieve reacties. Igor Joergens: “Dit was de meest liberale toespraak sinds jaren”. Aleksandr Sjochin: “In de toespraak van Sjoevalov hoorden we wat gisteren nog gezien werd als een overdreven verzoek vanuit het bedrijfsleven.” De CEO van telefoonbedrijf Vympelkom, Aleksandr Izosimov die zelf nog een toespraak mocht houden: “Alles is zo goed en duidelijk verwoord. Er is niets aan toe te voegen.”

Wanneer Poetin gecharmeerd was door het optreden van zijn eerste vicepremier liet hij dat niet merken. Tijdens de bijeenkomst van het presidium, het kernkabinet, kwam de stijging van melkprijzen ter sprake. Zoebkov liet merken dat hij geen antwoord had. De minister van landbouw Gordejev schoof het probleem af op de winkelketens en de federale monopoliewaakhond. Poetin droeg vervolgens Sjoevalov op om de situatie op te pakken; “Het bezoeken van economische forums is natuurlijk belangrijk, maar kijk ook eens hoe de mensen leven!” Wil Sjoevalov zich bewijzen in de kring van Poetin’s protegés, dan zijn mooie woorden voor het bedrijfsleven onvoldoende.

Journalist Kolesnikov
merkt op dat de liberale ideeën, die Sjoevalov vertolkte, gewoon genoemd worden in de plannen van Medvevdev en Poetin, zij het ‘met minder passie en overgave’. Het idee ontstaat dat Sjoevalov de mooie jongen heeft willen spelen voor de tribune van het bedrijfsleven en daarbij is vergeten dat Poetin en Medvedev de boodschap willen uitstralen dat het volk stakeholder nummer één is en blijft.

No comments: