6/18/08

Staatscorporaties uit de mode

Minister van Financiën Koedrin begint het staatscorporatie Rostechnologie te verdenken van een poging om budgetgelden te ‘stelen’ en plannen om een ‘verborgen privatisering’ uit te voeren, schrijft Kommersant. Het Fonds voor de Ontwikkeling van Woningbouw krijgt zo’n groot mandaat, dat het niet langer een staatscorporatie genoemd kan worden, citeert een ander artikel minister Kozak.

Koedrin heeft een brief geschreven aan collega Sjoevalov, waarin hij twijfels uit over de lijst met bedrijven die in eigendom gegeven zullen worden van de staatscorporatie Rostechnologie. De lijst begon met 250 bedrijven, werd uitgebreid tot 600 bedrijven en later weer gereduceerd tot 470 bedrijven.

Het idee van staatscorporatie Rostechnologie is om de productieketen te herstellen van verschillende versnipperde staatsbedrijven om zo een concurrerend product neer te kunnen zetten. De staatscorporatie krijgt de activa in eigendom, de overheid behoudt – voor zover ik het goed begrijp - een gouden aandeel en benoemt het management.

Er wordt getwist over de holding Oboronprom, waaronder weer een reeks fabrieken, deel van een productieketen voor helikopters, valt. Koedrin vindt dat de overheid zelf controle moet houden over een zo’n strategisch belangrijke bedrijfstak. Waarschijnlijk interesseert de minister zich meer in de waarde die het bedrijf vertegenwoordigt dan het strategische aspect, maar mogelijk weet hij zo zijn collega verantwoordelijk voor het militair industrieel complex Sergei Ivanov te porren.
Koedrin schrikt van de plannen van het staatsbedrijf om de vervanging van de productietechnieken te betalen uit de verkoop van een deel van de activa. Verkoop druist in tegen het morele argument voor de redding van de oude technische industrieën en de bijbehorende (lokaal significante) werkgelegenheid. Voorts is er bij verkoop sprake van ‘verborgen vorm van privatisering’. Er wordt staatseigendom verkocht door een staatscorporatie, die niet gebonden is aan dezelfde normen van transparantie als de overheid.

Een derde punt van kritiek is de wens van Rostechnologie om ook een aantal in Mongolië en Vietnam gelegen bedrijven over te nemen. Volgens Koedrin dient het behoudt van die activa niet het doel van het staatscorporatie. De minister wil voor deze bedrijfsonderdelen een open tender waar ook het private bedrijfsleven aan mee kan doen.

Minister Kozak ziet het Fonds voor de Ontwikkeling van Woningbouw niet langer als een staatscorporatie: “Het lijkt me het beste als we de rechtsvorm van dit fonds gewoon fonds noemen. Er zijn nu al voldoende staatscorporaties. Het is tijd om te stoppen.” De tekst van het wetvoorstel dat recent in het parlement gebracht is rept inderdaad niet langer over de term staatsbedrijf, bevestigt Kommersant. Volgens het wetsvoorstel wordt de controle over het fonds, een niet commerciële organisatie, uitgevoerd door de ‘staatsorganen van de subjecten (regio’s) van de Russische Federatie. De regionale staatsorganen worden op hun beurt verplicht de methodiek te hanteren van territoriale planning, die uitgeschreven wordt door het federale ministerie van regionale ontwikkeling.

De Russische Federatie draagt aan het fonds alle niet gebruikte grond en gebouwen over, die nu nog eigendom zijn van de uitvoerende macht, inclusief defensie en staatsuniversiteiten. Het fonds mag grond kopen en verkopen, niet alleen voor woningbouw, maar ook voor de productie van bouwmaterialen. Ook mag de grond verhuurt worden voor woningbouw of als onderpand belegd worden. Opbrengsten daarvan komen ten goede aan het fonds.

Kommersant maakte een conservatieve berekening waaruit blijkt dat het fonds minstens 3,5 triljoen roebel aan activa zal beheren. Het wordt daarmee de grootste niet-commerciële organisatie ter wereld. Zowel het ministerie van defensie als de universiteiten krijgen een periode van uitstel. Zijn ze zelf in staat om snel te beginnen met de bouw van respectievelijk behuizing voor soldaten en studenten, dan hoeft de grond onder deze bebouwing niet te worden overgedragen aan het fonds.

No comments: