3/4/08

VTsIOM peilt reacties op Plan Poetin

Volgens VTsIOM werd Poetin’s rede over de ontwikkelingsstrategie tot 2020 door 12% van de respondenten rechtstreeks bekeken, 24% had via de media over de inhoud van de rede gelezen of gehoord, 48% wist van niets en 13% negeerde de rede omdat ze geen interesse hebben in politiek.

De respondenten noemden vooral de binnenlandse problemen als belangrijkste punten uit de rede: de ontwikkeling van de sociale sector (12%), de verhoging van de levenstandaard (12%),de verhoging van pensioenen, uitkeringen en salarissen (8%) en huisvestingproblemen (5%). Vraagstukken over buitenlandse beleid (5%) en staatsveiligheid (4%)scoorden lager.

No comments: