3/4/08

Discussie over BTW

‘Het’ discussiepunt in bestuurlijke en zakelijke kringen is Poetin’s belofte voor een verlaging van de BTW van 18 tot 10%. Zoals al eerder bericht is het Ministerie van Financiën van mening dat dit budgettair niet haalbaar is. De discussie is verwarrend omdat er ook gesproken wordt over de invoering van een ‘belasting op omzet’ in plaats van de bestaande ‘belasting op toegevoegde waarde’. Wanneer iemand mij kan uitleggen waar precies het verschil zit dan hoor ik dat graag. Dvorkovitsj zegt tijdens een congres van de Stolipin Club, een ‘liberaal- patriottische’ denktank onder de paraplu van ‘Zakelijk Rusland’, dat de verlaging van het percentage ongeacht het karakter van de heffing nu prioriteit heeft. Dvorkovitsj kan volgens Rossiiskaja Gazeta echter niet hard maken dat dit al snel gaat gebeuren.

Elders stelt ook Ekspert vragen over dit thema. Econoom Nikolajev zegt dat beloftes van belastingverlagingen nu eenmaal bij verkiezingen horen. Hij voegt daaraan toe dat op dit moment de stabiliteit en voorspelbaarheid van het belastingheffing wellicht belangrijker zijn dan ingrijpende hervormingen. De gemiddelde Rus is immers pas net gewend aan het feit dat hij of zij belasting moet betalen. Een lid van Opora, de belangenvereniging voor het kleinbedrijf, zegt dat door het verlagen van de BTW gemiste inkomsten elders gecompenseerd kunnen worden, bijvoorbeeld door het afschaffen van de flat tax, waardoor hoge inkomens zwaarder belast gaan worden. Hij noemt ook het al vaker genoemde argument tegen de BTW- verlaging dat een lage BTW eigenlijk alleen voordelig is voor de grondstoffensector en hun consumenten in het buitenland, maar dat het weinig oplevert voor kleinere innovatieve bedrijfjes.

Elena Panina van de Unie voor Industriëlen en Ondernemers zegt dat de overgang naar de bovengenoemde ‘belasting op omzet’ onvermijdelijk is. Vooral de producenten van hoogwaardige producten lijden onder de huidige BTW vorm, omdat deze belastingheffing bij iedere stap in het productieproces accumuleert en zo uiteindelijk een prijs oplevert die niet concurrerend is. Des te langer de productieketen, des te meer belasting er geheven wordt, concludeer ik. Ekspert concludeert dat, omdat voor budgettaire redenen de verlaging van de BTW waarschijnlijk niet eerder dan 2010 of 2011 zal worden ingevoerd, het beter is om dan maar meteen voor een ‘belasting op omzet’ te kiezen.

Andere wensen van het bedrijfsleven, die tijdens het congres van de Stolipin Club naar voren komen, zijn de vereenvoudiging van de procedures voor het starten van een bedrijf, een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en toegankelijker krediet voor private bedrijven. Zo zouden er mechanismes bedacht kunnen worden waarbij private bedrijven, die producten of diensten leveren aan de goed in de slappe was zittende staatsbedrijven, bij deze staatsbedrijven kunnen lenen. Op dit moment neigen overheidsholdingen in dit soort gevallen private bedrijven in de eigen structuur op te nemen. Ook zou er een mechanisme bedacht kunnen worden om innovaties, lees nieuwe technologie, tussen bedrijven te delen. Vaak is dit voor een bedrijf alleen te kostbaar.

Ook het voorstel uit het plan van Poetin om middels differentiëring van exportheffingen innovatie en hoogwaardige productie te stimuleren, krijgt kritiek. Vorige week berichte ik al dat het Ministerie van Economische Ontwikkeling niet bijzonder gelukkig is met deze opdracht. De bovengenoemde Nikolajev noemt het al vaker gehoorde argument dat innovatie eigenlijk alleen gestimuleerd kan worden in een concurrerende markt. Titov van Zakelijk Rusland haalt de cijfers erbij:62% van niet op grondstoffen gerichte bedrijven merkt nu weinig of niets van concurrentie op de markt. Eerst meer concurrentie en eventueel dan pas differentiëring van exportheffingen is het advies.

No comments: