3/11/08

Levada onderzoek over Medvevdev

Kommersant bericht over een onderzoek van het Levada Centrum. Daarin werden de respondenten onder andere gevraagd wat zij denken dat de machtsbasis van Medvedev is. Kommersant vergelijkt de resultaten met die van 2000, toen Poetin voor het eerst gekozen werd. 45% van de respondenten noemt ‘de gouverneurs en de bestuurlijke elite’. In 2000 was dit 40%. Nu noemt 38% de veiligheidsstructuren als machtsbasis voor de president. Bij het aantreden van Poetin was dit 45%. 16% van de mensen denkt dat Medvedev kan leunen op de middenklasse. Voor Poetin was dit 10%. Een ander opkomende machtsbasis is de bureaucratie. In 2000 noemde 12% de bureaucratie, nu 26%.

In 2000 was 35% van de Russische bevolking overtuigd dat na Poetin’s verkiezing het land de weg van de democratie zou bewandelen. Bij zijn herverkiezing in 2004 was dit 55%. Analist Goedkov concludeert (geheel tegen het algemene westerse beeld in, JM) dat Poetin werd gezien als democraat, juist omdat hij de machtsverticaal versterkte. Nu associeert 50% van de respondenten Medvevdev met de democratische weg.

Goedkov benadrukt dat de meerderheid van de bevolking de uitspraak van Medvedev ‘vrijheid is beter dan onvrijheid ’niet associeert met de democratie. “De mensen gaan uit van het idee dat democratische landen rijke landen zijn. Wanneer de helft van de respondenten denkt dat Medvedev de democratische weg zal bewandelen dan bedoelen zij dat de president en de aan hem overgedragen machtsverticaal alles zal doen om te zorgen dat de individuele welvaart van de burger tenminste niet afneemt.”

No comments: