3/11/08

Dimarskii over Medvedev’s uitverkiezing

Dimarskii voor Rossiiskaja Gazeta: “Poetin voelde aan dat het niet de tijd is om van koers te veranderen, maar dat er wel bepaalde correcties aangebracht moeten worden, dat de politieke accenten verplaatst moeten worden van een ‘silovije’ profiel, dat in de afgelopen vier jaar de ideeën en het optreden domineerde, naar een liberaal profiel. Dit is natuurlijk geen extreem liberalisme in de geest van de SPS (Unie van rechtse Krachten), maar wel afdoende gedegen om de ongerustheid van binnen en buiten het land over ‘het terugdraaien van liberale hervormingen’ te ontzenuwen.”

“Poetin is tot deze beslissing gekomen, zo denk ik, niet vanwege kritiek en pressie uit het westen, maar vanwege de bereikte limiet op het rendement van de gestelde doelen en de methodes om die doelen te bereiken. De overheid heeft, zo lijkt het, de angst voor de gekleurde revoluties doorstaan en met alle tot de beschikking staande middelen de risico’s van politieke instabiliteit uitgesloten. Het economische landschap ziet er minder onbewolkt uit. De hedendaagse ‘pastorale’ bestuurswijze is kwetsbaar voor een daling van olieprijzen, onoverkomelijke inflatierisico’s en de gevolgen van negatieve trends in de wereldeconomie.“

“Men moet er trouwens niet op rekenen dat Medvedev drastische stappen zal ondernemen om de koers te veranderen. Er is eerder sprake van een verandering in de stilistiek van de overheid. Des te meer omdat behoedzaamheid karakteristiek is voor de politieke stijl van de nieuwe president. Zijn hervormingen van het ambtelijk bestel en de liberalisatie van de aandelen van Gazprom verliepen zeer nauwgezet , zonder radicalisme en risico’s, maar leiden wel tot werkelijke resultaten. “

No comments: