3/11/08

Karaganov over de relatie met Europa

Karaganov is decaan van de faculteit voor wereldeconomie en wereldpolitiek aan de Hoge School voor Economie in Moskou: “Ik denk niet dat we een snelle verzachting van de lijn van Moskou kunnen verwachten. Het oude westen heeft zich nog niet kunnen verzoenen met het syndroom van haar eigen zwakte en de onaangename verrassing van de nieuwe zelfverzekerdheid van Rusland. De EU heeft geen Ruslandbeleid, maar er bestaat het verlangen om middels de casus Rusland aan te tonen dat het gemeenschappelijke buitenland- en defensiebeleid, dat er niet is, toch bestaat. In deze situatie, ben ik bang, zullen om het even welke concessies vanuit Moskou zonder meer verzwolgen worden.” (zonder dank of tegenprestatie, JM)

“Dit betekent niet dat de Europese richting geen perspectief heeft. Wanneer dat immers zo zou zijn, dan wordt Rusland bedreigd door een langdurige halfisolatie van een belangrijke bron van beschaving, die Europa toch is. Daarom is een radicale activering van initiatieven in de Europese richting onontbeerlijk. Over enkele jaren zal dit zeer waarschijnlijk zijn vruchten afwerpen. We moeten hopen dat Brussel het syndroom van zwakte overwint en realistischer wordt door afstand te nemen van de illusie dat Europa een gezamenlijk beleid kan voeren en begrijpt dat het zonder strategisch verbond met Rusland gedoemd is tot een tweederangs rol op het geopolitieke en economische wereldtoneel, gedomineerd het snel ontwikkelende Azië.”

“Het is zeer aannemelijk dat de nieuwe president (Medvedev, JM), vooral wanneer hij, wat ook zeer aannemelijk is, niet meteen het Russische buitenlandse beleid zal verzachten, zijn sterkte zal testen en een beetje zal provoceren. Hij moet zich goed voorbereiden om niet zijn zwaktes te tonen en ook niet uit zijn slof te schieten met stevig verzet en retoriek. Vooral ook omdat het merendeel van de voormalige en huidige bestuurlijke elite beide uitersten van hem verwacht. Ondanks de laatste successen zijn zij hun minderwaardigheidscomplex nog niet te boven gekomen. Ja, en dan zijn er ook altijd nog die personen, die hun incompetenties en gecorrumpeerdheid willen verdoezelen met intriges.”(de schuld willen geven aan het buitenland, JM)

“Het belangrijkste wat we moeten verlangen van het buitenlandsbeleid van de nieuwe president is constructieve initiatieven. Tot nu toe hebben we met succes die regels van het spel veranderd, die ons niet bevielen, hebben we onze invloed en prestige vergroot, maar hebben we nog geen alternatieven aangedragen. En deze zijn nodig in onze relatie met Europa en de VS. Anders kan de voor een groot deel door ons begonnen ‘constructieve temperatuurdaling’ degraderen tot een systematische confrontatie in een voor alle partijen noodlottige winter.”

“Daarnaast kan een nieuwe president, die leiding geeft aan een kwalitatief ander land, sterker en zelfverzekerder, het zichzelf waarschijnlijk veroorloven om zonder meer beleefd te spreken met de rest van de wereld, terwijl hij zijn nog niet altijd gerechtvaardigde arrogantie verbergt.”

“En als laatste. De wereld begint merkbaar te ‘ruiken’ naar een nieuwe grote oorlog of een reeks verwoestende conflicten. De hoofdtaak van de nieuwe leider van één van de meest invloedrijke landen van de wereld is het voorkomen dat de wereld afglijdt naar een dergelijke scenario en als minimum te voorkomen dat Rusland in een van die conflicten betrokken wordt.”

No comments: