7/30/07

Corruptie

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=790929

Vicepremier Naryshkin presenteerde deze week het langverwachte anticorruptie offensief. Dertig federale diensten en regionale administraties gaan lijsten samenstellen van functies waar mogelijk corruptie kan plaats vinden. Wanneer de proef slaagt zal het beleid door het hele land worden ingevoerd.

Op de lijst komen grote vissen: posities die overheidsgelden toewijzen, posities die overheidsaankopen maken, de supervisors over deze functies en zij die deze personen in hun functies benoemen. En ook kleine vissen: alle overheidswerknemers die tijdens hun werk contact hebben met burgers.

Personen met functies op de lijst komen onder extra toezicht te staan. Ze mogen zonder toestemming van de rechter gefilmd, gefouilleerd en afgeluisterd worden. Hun inkomens en uitgavenpatroon zal gemonitord worden. Ook worden hun vaste contracten omgezet in tijdelijke contracten. Een overtreding betekent een snel verlies van baan.

Daartegenover staat dat ze financieel gecompenseerd worden voor het weigeren van steekpenningen. De potentiële waarde van elke functie wordt ingeschat en de betreffende werknemer krijgt een passende vergoeding. De totale kosten voor deze compensaties zijn nog onbekend. Naryshkin suggereert dat deze extra kosten uit het budget van de diensten zelf komen. De grote vissen aan de top van de diensten kunnen dan de hoogte van deze compensaties deels zelf regelen, lijkt mij. Kleinere vissen moeten het doen met sociale bonussen: gratis transport, gezondheidszorg en of huisvesting. Controle vindt plaats door een raad waarin ook onafhankelijke wetenschappers zitten. Hun namen blijven onbekend.

No comments: