7/30/07

Demografie

http://www.rg.ru/2007/07/27/bebi-bum.html

Econoom Jevgenii Gontmacher stelt in Rossiiskaja Gazeta grote twijfels bij het recente gebruik van demografische cijfers om het effect van het recente overheidsbeleid te bewieroken.

Het geboortecijfer groeit al jaren gestaag van 8,7 geboortes per 1000 hoofden van bevolking in 2000 tot 10,2 in 2005 en 10,4 in 2006. Deze tendens is volgens Gontmacher toe te wijzen aan algemene sociale parameters zoals de groei van de inkomens en het vertrouwen in de toekomst onder de jonge en middelbare leeftijdscategorieën.

Terwijl de groei in deze jaren ongeveer 3% bedraagt, wordt er in het eerste half jaar van 2007 op eens een groei van 6% gemeten. Het lijkt dat de overheidscampagne rond de subsidies voor moeders waarlijk tot een baby-boom heeft geleid. Gontmacher waarschuwt echter dat niet alles is wat het lijkt en dat er goed onderzoek moet plaats vinden onder de jonge gezinnen. Echte duidelijke cijfers zullen pas over 15 tot 20 jaar gemeten kunnen worden.

Zo zou het kunnen zijn dat veel moeders gekozen hebben voor een relatief vroeg eerste of tweede kind maar niet van plan zijn om er meer te krijgen. De stijging zal in dat geval niet doorzetten. Ook zou het zo kunnen zijn dat vooral arme gezinnen kinderen hebben gekregen. De subsidies zijn aanlokkelijk maar dienen slechts voor de eerste anderhalf jaar. Daarna is er slechts sprake van een uitkering van 150 tot 200 roebel per maand. Wat zal er van deze kinderen terecht komen?

Vervolgens praat hij over de sterftecijfers onder kinderen tot één jaar. In 1995 stierven 18,1 van de 1000 kinderen in hun eerste jaar. Dit getal daalt van 15,3 in 2000 tot 11,6 in 2004 en 10,2 in 2006. Nu wordt er gesproken van 9,2 voor de eerste helft van 2007. Hoewel er duidelijke vooruitgang is blijven de cijfers achter bij de 5-6 per 1000 sterfgevallen onder westerse kinderen. Voorts tellen de Russen slechts baby’s zwaarder dan 1 kg, terwijl de wereldstandaard kinderen vanaf een halve kilogram meerekent. Pas in 1010 wil het ministerie van gezondheidszorg overgaan naar deze wereldstandaarden.

Ook qua sterftecijfers ziet Gontmacher meer effect van een veranderende levensstijl - minder alcoholvergiftigingen en moorden - dan directe gevolgen van het beleid van het ministerie van gezondheidszorg. Zo steeg het aantal sterfgevallen als gevolg van problemen met de bloedsomloop op het moment dat het DLO programma voor gesubsidieerde medicijnverstrekking in werking trad. En toen dit systeem in een crisis belande waardoor er bijna geen medicijnen geleverd konden worden nam het aantal sterfgevallen juist weer af.

No comments: