7/30/07

Litvinenko affaire (2)

http://www.rg.ru/2007/07/26/maiorov.html

Rossiiskaja Gazeta interviewde Andrei Majorov, hoofd van de afdeling belangrijke zaken van de Generaal Procureur over de redenen waarom het Russische OM de informatie in twijfel trekt uit het Britse uitleveringsverzoek van de van de moord op Livinenko verdachte Loegovoi.

(1)Het Russische OM is bewust of onbewust beledigd door de wijze waarop het verzoek ingediend is. “We hebben slechts een minimum aan informatie ontvangen.”Formeel gesproken weten we niet eens hoe Litvenenko gestorven is.” Majorov doelt op het ontbreken van het autopsierapport. Een advocaat die het uitleveringsdocument ingezien heeft vertelde me dat er inderdaad geen bewijsstukken bij het uitleveringsverzoek zaten. Ook merkte hij op dat de Engelse tekst spelfouten bevatte. Hij suggereerde dat het document niet is opgesteld door de juridische dienst (FCS Legal department) die dat normaal doet, maar door het ministerie van buitenlandse zaken zelf.

Ter vergelijking: Een uitleveringsverzoeken van de Russen aan het adres van de Britten betreffende Zakajev bevatte bijna honderd pagina’s aan bewijsmateriaal, videomateriaal e.d. De Britten wezen dit verzoek af omdat het niet conform de regels van het Britse recht ingediend zou zijn.

(2)De argumentatie voor de uitlevering is volgens Majorov grotendeels politiek getint. De FSB zou een motief gehad hebben gehad om Litvinenko uit de weg te ruimen. Dit ‘motief’ dient ter aandikking van de bewijslast tegen Loegovoi, volgens de Britten ‘de moordenaar van de FSB’. Majorov vindt dit niet chique van de Britten. Eerst hard bewijs tegen Litvinenko en dan pas eventueel mogelijke verbanden met de veiligheidsdienst van een ander land suggereren.

(3)Scotland Yard heeft poloniumsporen gemeten op locaties waar Loegovoi en Litvinenko geweest zijn. De Britten gaan ervan uit dat Litvinenko op 1 november vermoord is na het drinken van een kop thee. En aangezien er poloniumsporen gevonden zijn op locaties waar Loegovoi voor de bewuste 1 november aanwezig was dan volgt daaruit dat hij het polonium in zijn bezit had. Majorov merkt op dat de Britten niet op alle verblijfplaatsen van Loegovoi sporen hebben gevonden. Iemand in bezit van het polonium die Loegovoi er in wil luizen zou deze sporen naderhand hebben kunnen aanbrengen.

(4)De Britten hebben zeer hoge concentraties straling gemeten in een pedaalemmer uit de hotelkamer van Loegovoi. De container zou enige tijd in de emmer moeten hebben gelegen. De Russen deden een eigen onderzoekje. Dergelijke pedaalemmers worden dagelijks voorzien van een nieuwe plastic zak. Zou de schoonmaker dan ook niet besmet moeten zijn geraakt. En als die pedaalemmer zo een hoge straling bevatte waarom zijn de gasten die tussen het bezoek van Loegovoi en het forensische onderzoek van Scotland Yard in de kamer overnachtten dan niet besmet? Majorov suggereert dat de pedaalemmer ‘planted evidence’ is.

Majorov hint tussen de regels door naar een alternatieve versie. De britten redeneren rondom de datum van 1 november. Maar wat als Litvinenko al besmet was voor hij Loegovoi ontmoette? Dit ten gevolge van zijn eigen duistere zaakjes. Mogelijk na overleg met Berzovskii zou Loegovoi speciaal naar Londen gehaald zijn om hem er zo in te luizen en de FSB en Poetin een hak te zetten.

Dergelijk alternatieve theorieën lijken wellicht nog vreemder dan de in de westerse media geaccepteerde versie. Een Amerikaan wees mij echter deze week op een passage uit ‘The Oligarchs’ van de schrijver David Hoffman. Hoffman beschrijft op pagina 467 de dood van de Amerikaanse hotelier Paul Tatum. Tatum’s dood had te maken met eigen zaakjes maar werd vervolgens door Berezovskii gebruikt om te proberen Loezjkov een hak te zetten. Jeff Olson, een vriend van Tatum vertelde op Berezovskii’s TV zender hoe Tatum met zijn laatste adem Loezjkov aanwees als zijn moordenaar.

No comments: