6/25/07

Belastingvoordelen innovatieve sector

21 juni 2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=776214


Het parlement heeft een wet goedgekeurd die belastingvoordelen voor de IT-industrie uitbreidt. De parlementariërs willen verder gaan dan het oorspronkelijke voorstel van het ministerie van financiën. Uiteraard heeft de president straks het eindoordeel.

Poetin vroeg in zijn jaarlijkse toespraak van 2006 om extra hulp voor bedrijven in de innovatieve sector. Dit wekte, volgens Kommersant, weinig enthousiasme op bij het ministerie van financiën. Na een jaar dralen kwamen zij met een wetsvoorstel waarbij bedrijven niet langer BTW zouden hoeven te betalen over kosten gemaakt bij de overdracht van patenten en licenties. De parlementariërs interpreteren ‘het intellectuele eigendom’ in een bredere zin. Onder de regeling vallen naast licenties en patenten onder andere ook beeldrechten, werkmodellen, industrieel ontwerp, databases, knowhow en de ‘licensing’ van gerealiseerde producten. Denk bijvoorbeeld aan een microsoft pakket. Een parlementariër wijst erop dat het nog onduidelijk is wat voor definities van bijvoorbeeld knowhow en database de belastingdienst zal gaan hanteren.

Daarnaast willen de parlementariërs dat bedrijven straks drie maal sneller kosten kunnen afschrijven gemaakt voor het aankopen van apparatuur voor wetenschappelijke of technologische doeleinden.

No comments: