6/25/07

Kleinbedrijf

19 juni 2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=775471

Het kleinbedrijf in Rusland groeit gestaag. Het aantal geregistreerde kleinbedrijven is gedurende 2006 gegroeid met 5,5% tot 1.032.800. Het aantal mensen werkzaam bij een kleinbedrijf steeg met 6,7% tot 8,58 miljoen. De totale omzet groeide met 15%.

Er zijn enorme regionale verschillen. Zo is de gemiddelde dichtheid voor heel Rusland 719.9 kleinbedrijven per 100.000 inwoners. (ter vergelijking 682 in 2006 en 590 in 2001) In het noordwesten is de dichtheid 1183 kleinbedrijven per 100.000 inwoners. Het centrale deel scoort 940, het verre oosten 679, de zuidelijke okroeg 490.

De groeipercentages van deze dichtheid laten zien dat er vooral groei is in de het verre oosten en de Oeral. In het noordwesten, in absolute getallen de leider, is er sprake van een lichte afname. Het is vooral de stad Sint Petersburg waar het kleinbedrijf terrein verliest.

Het ministerie van economische ontwikkeling schat dat het aandeel van het kleinbedrijf 15 tot 17% van het BNP is. Tussen 2001 en 2004 zou dit aandeel verdubbeld zijn. Bij het noemen van dit soort cijfers zijn er altijd weer ‘experts’ die erop wijzen dat het aandeel kleinbedrijf in ontwikkelde landen veel hoger zou liggen. Ik heb daar eens naar gekeken en ben tot de conclusie gekomen dat men appelen en peren vergelijkt. De Amerikanen zijn erg trots op hun aandeel van 50% en bezorgen de Russen snel een minderwaardigheidscomplex. In de VS heeft een small company echter maximaal 500 werknemers. De Russische definitie van malyi biznes gaat uit van maximaal 30 tot 100 werknemers (verschillend per sector). Daarnaast berekenen de Amerikanen het aandeel kleinbedrijf van het bruto nationaal product exclusief de overheidssector en de landbouw. Naar alle waarschijnlijkheid verschillen de percentages in de realiteit weinig. Belangrijker is de efficiency van de bedrijfjes en de winst die ze per werknemer kunnen.

Negatieve beoordelingen zijn ook koren op de molen van de belangenorganisatie van het kleinbedrijf OPORA. Zij moeten immers lobbyen voor belastingvoordelen en ontmanteling van bureaucratie. De president van OPORA, Sergei Borisovitsj, noemt een groei van 5% dus ook onbetekenend. ‘Vijf procent groei is slechts een vorm van stabilisatie. Echte groei is groei boven de 10%.’

Zijn scepsis is deels wel terecht. Veel eigenlijke middenbedrijven splitsen zich op in verschillende kleinbedrijven onder de paraplu van een holding om zo voor belastingvoordeel in aanmerking te komen. Voor de echte kleine ondernemer blijft het klimaat moeizaam: onbetrouwbare aansluiting op energienetwerk, gebrek aan bedrijfsruimte, nieuwe regelgeving voor kasregisters etc.

No comments: