5/21/07

Ontwenning met zachte hand

16/05/2007
http://www.rg.ru/2007/05/16/alkogol.html

Marktleiders in de alcohol branche hebben afgesproken om de productie van wodka en andere sterke dranken stapsgewijs te verminderen. Het aandeel wordt vervangen door wijn en andere zwak alcoholische dranken.

Rossiiskaja Gazeta prijst de branche voor het nemen van hun sociale verantwoordelijkheid. De Unie van Deelnemers aan de Alcoholmarkt hoopt dat het gebruik van alcohol over 15 jaar kardinaal verandert is. Er is goede hoop omdat het proces dit maal niet geïnitieerd wordt door verboden maar door een geleidelijke verplaatsing van het aanbod, consumentengedrag en de propaganda van een gezonde levensstijl.

De veranderingen zullen stapsgewijs uitgevoerd moeten worden zodat er geen gebrek aan sterke drank ontstaat en verschillende sociale groepen eenvoudig aan kwalitatief goede drank kunnen blijven komen. Eerdere droogleggingen leiden slechts tot een groei van illegale productie met de gezondheidsgevolgen van dien.

Het gebruik van wijn is sinds 1980 drie maal gedaald. Het gebruik van bier groeide echter drie maal. Er wordt nu 10 maal zoveel bier gedronken als wijn. Daarnaast zijn de breezers en aanverwanten enorm in populariteit gegroeid.

Onderzoeksbureau Romir onderzocht de stemming in de samenleving. ‘Niet alleen 92% van de vrouwen maar zelfs ook 78% van de mannen en 75% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar noemt de situatie rond het alcoholgebruik kritiek. ‘Het is te eenvoudig om aan sterke drank te komen’ ‘Er is te veel reclame voor sterke drank en te weinig propaganda voor een gezonde levensstijl’ Ook de economische situatie van de afgelopen decennia en de teloorgang van normen en waarden worden genoemd als oorzaken van overmatig drankgebruik.

No comments: