5/21/07

Mentaliteitsverandering adoptiebeleid stokt bij lokale ambtenaar

16/05/2007

http://www.rg.ru/2007/05/16/deti.html

Rossiiskaja Gazeta bericht over het nieuwe beleid om adoptie van weeskinderen te bevorderen, Waarom gaat het zo moeizaam?

In het nieuwe federale programma ‘De kinderen van Rusland 2007-2010’ staat omschreven hoe in drie jaar tijd 72% van de nu in weeshuizen woonachtige weeskinderen bij gezinnen moeten worden ondergebracht. De krant verwondert zich dat het zo lang heeft moeten duren voor een dergelijk doel gesteld werd. Pas na persoonlijke woorden van de president waren de ambtenaren bereid wat te gaan doen.

Het programma draait met name om zowel eenmalige als periodieke financiële vergoedingen voor adoptiegezinnen. Een selectie van ingestuurde vragen en het antwoord van een expert wijzen op veel problemen in de praktijk.

Een adoptiemoeder krijgt geen financiële vergoeding omdat ze het kind in een andere stad geadopteerd heeft. Dit staat inderdaad niet goed in de wet omschreven, zegt de expert. Op dit moment is het niet duidelijk wie – het adoptieorgaan in de regio van het weeshuis, of dat in de regio van het adoptiegezin – de verantwoordelijkheid draagt en wie de subsidies moet uitbetalen.

Een andere vrouw heeft al zeven maanden een pleegkind in huis. Zij wil het kind adopteren maar volgens het lokale adoptieorgaan kan dat niet. De expert zegt het probleem te kennen. In de desbetreffende Saratov regio zijn 6500 kinderen ondergebracht bij pleeggezinnen terwijl er maar 29 kinderen geadopteerd zijn. Het faciliteren van adoptie is voor de lokale ambtenaren veel meer werk. Bovendien is het duurder. Ze zijn kortom lui en vrekkig.

Twee ander ingezonden brieven wijzen op soortgelijke praktijken. Een inwoner van Volgograd klaagt dat er kosten berekend worden voor de medische controles nodig in de adoptieprocedure. Onwettig zegt de expert. Een ander heeft geen eenmalige toename gekregen omdat het kind al zes jaar was. Iedereen zou de toelage moeten krijgen klinkt het antwoord.

Een andere brief toont de invloed van de lokale adoptieorganen. Een pleegmoeder wil een invalide meisje adopteren. Dit kan volgens het lokale orgaan niet omdat er ook gezonde kinderen zijn. De expert zegt dat beslissingen van de lokale organen alleen in de rechtszaal betwist kunnen worden.

De krant vat het nog eens samen. Er is een sprake van een beleidsverandering van internaat naar adoptie. Adoptiegezinnen zijn onze helden, zegt een vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs. D e lokale adoptieorganen zouden hen op handen moeten dragen. De lokale ambtenaren zijn echter vaak liever lui dan moe, impliceert Rossiiskaja Gazeta.

No comments: