5/21/07

Burgemeester Samara zet Kasparov schaak

17/05/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/05/17/nesogl/
http://www.expert.ru/articles/2007/05/21/mns/

http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=765270

Ekspert publiceert een interessant artikel over de bestuurlijke besluitvorming rond het toestaan van de protestmars in Samara tijdens de Rusland-EU top. Burgemeester en gouverneur stonden lijnrecht tegenover elkaar.

In Samara werd er voor het eerst een compromis bereikt tussen de lokale overheid en de organisatoren van ‘de mars van hen die niet akkoord gaan’. Ekspert betwijfelt dat internationale druk de hoofdreden was voor het toelaten van de demonstratie. Het blad prijst het compromis als een persoonlijke overwinning van burgemeester Tarchov.

Ekspert bekritiseert de lokale overheden al maanden voor hun ‘domme’ reacties op de provocaties van Kasparov en kornuiten. In Tarchov herkennen de journalisten eindelijk een Russische bestuurder die wijs en bekwaam reageert op de provocaties. Helaas zijn er ook bestuurders zoals aartsrivaal Titov.

Tarchov zat in een lastige positie. Wanneer hij de mars zou verbieden en de ME zou loslaten dan zou hij door de Russische en internationale pers omschreven worden als een persoon met lak aan mensenrechten. Daarnaast zou hij ook het Kremlin schade berokkenen. Tarchov wil met oog op zijn verder carrière niet in verband worden gebracht met een uit de hand gelopen demonstratie tijdens een internationale top in zijn stad.

Toegeven aan de door de organisatie verzochte route kon ook niet. Volgens Ekspert zou het Kremlin geen precedent willen scheppen waarbij de organisatoren van ‘de mars van hen die niet akkoord gaan’ hun wil kunnen opleggen aan de lokale overheden.

Eén van de lokale organisatoren is de dochter van de hoofdredacteur van de plaatselijke Novaja Gazeta en een goede vriend van Tarchov. Op basis van deze informele contacten – typisch voor de provincie voegt Ekspert toe - kon er een compromis bereikt worden. De demonstratie zou op de verzochte plaats mogen starten maar zou vervolgens via een andere route lopen waarbij het verkeer minder hinder zou vinden.

Na het bereiken van het compromis namen de wederzijdse provocaties af. Niet voor lang echter schrijft Ekspert. Tarchov’s politieke tegenstander is gouverneur Titov. ‘Wanneer Tarchov tegen kolchozen is dan is Titov zonder twijfel voor’, kenmerkt het artikel de verhouding tussen beide mannen. Titov, baas over de regionale politieorganen, begon opnieuw activisten en journalisten op te pakken. Volgens Ekspert zal hij alles doen om te voorkomen dat Tarchov politiek succes boekt als de eerste bestuurder die verstandig weet om te gaan met het fenomeen ‘de mars van hen die niet akkoord gaan’.

Kommersant bericht over de dagen voor de mars: ' De aanhoudingen duren voort. Dit terwijl de mars officieel is toegestaan.' ... 'Niemand kan zeggen wie het commando geeft voor de onderzoeken naar de oppositionisten; de politiecommandant, de regionale overheid of de federale structuren? Het lijkt erop dat zowel de regionale afdeling van binnenlandse zaken als de regionale overheid de politie van Samara niet kunnen controleren.'

In een vervolgartikel van vandaag bericht het blad over de dag zelf. Titov heeft zich gedragen. Tarchov heeft het klusje geklaard: een bescheiden optocht van 500 demonstranten zonder opstootjes. Honderden journalisten verveelden zich.

De journalisten van Ekspert twijfelen of Kasparov wel echt naar Samara had willen komen. Nu het provocatieve aspect van de demonstratie geneutraliseerd was moest Kasparov wel zelf tot actie overgaan. Met zijn stunt op het vliegveld van Moskou haalde hij alsnog de internationale media.

Voor juni zijn er drie nieuwe marsen aangekondigd: Sint Petersburg, Moskou en Voronezj. Volgen de lokale bestuurders Tarchov’s voorbeeld?

No comments: