5/7/07

Het is nog even wachten op echt nieuwe wegen

05/05/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=763605
http://www.rg.ru/2007/05/05/doroga.html


De overheid gaat meer investeren in het wegennet. Het achterstallig onderhoud is zo groot dat het geld in de komende jaren alleen nog gaat naar reparaties aan bestaande wegen. Nieuwe wegen komen er pas vanaf 2010.

In zijn toespraak beloofde de president 28 miljard euro voor nieuwe wegen. 16,5 miljard gaat naar de verbinding Moskou-Don. 80% van het traject zal opnieuw geasfalteerd worden. 5,7 miljard gaat naar bruggen die al sinds de sovjet tijd wachten om afgebouwd te worden. Een gelijk bedrag gaat naar provincies voor het beter bereikbaar maken van steden.

Het extra geld komt bovenop het federale programma voor de ontwikkeling van transport tot 2015. Het traject tot 2010 loopt al. In het volgende traject zal er ook geld komen voor nieuwe wegen. 31 mei is er een grote conferentie in Sotsji waarbij de gouverneurs hun plannen kunnen indienen.

Ook wordt er veel gesproken over het invoeren van tolwegen. De eerste tolweg wordt een 132 kilometer lang traject over de bestaande Kasjirskovo Sjosse van de MKAD ring om Moskou naar de eerdergenoemde verbinding Moskou - Don. Er hangt een prijskaartje van 1.7 miljard euro aan. Automobilisten zullen straks 14 eurocent per kilometer betalen.

Volgens de wet moet de bouw van een tolweg aan twee voorwaarden voldoen: Er moet een gratis alternatief zijn dat minder dan drie maal zo lang is en dit alternatieve traject moet opnieuw geasfalteerd zijn. De planologen geïnterviewd door Kommersant vinden dan ook dat tol niet ingevoerd mag worden op bestaande wegen maar dat zij speciaal voor dit doel gebouwd moeten worden. Geld daarvoor is er echter niet.

Er zijn ook concoursen uitgevaardigd voor twee andere tolwegen: een westelijke ring rondom St. Petersburg (langs de Finse golf) en een nieuwe verbinding tussen de MKAD ring om Moskou en het traject M1 richting Minsk. De minister van transport Levitin denkt dat uiteindelijk op 1,5 tot 2% van alle wegen in Rusland tol geheven zal worden.

No comments: