5/7/07

Minister blijft in marktwerking gezondheidszorg geloven

28/04/2007
http://www.rg.ru/2007/04/28/tabletki.html


Minister van gezondheidszorg en sociale zaken Zoerabov wil kwaliteitsmedicijnen betaalbaar maken voor alle inkomensgroepen. Dezelfde minister stond de afgelopen maanden al enkele malen op het randje van ontslag. De gesubsidieerde medicijnverstrekking verloopt rampzalig. Rossiiskaja Gazeta was toch bereid om zijn nieuwe beloftes te publiceren.

‘In geen enkel Europese land hoeven patiënten het volledige bedrag voor hun medicijnen te betalen. De verzekeringsmaatschappijen nemen het grootste deel van de kosten op zich. Die kant moeten we in ons land ook op’, aldus Zoebarov

De minister ziet een drietraps ontwikkeling. Op dit moment is het programma DLO voor gesubsidieerden (voornamelijk invaliden) in werking. Hij geeft toe dat de financiering nog niet goed werkt maar belooft beterschap. In de nabije toekomst krijgen alle gepensioneerden toegang tot gesubsidieerde medicijnen. Gepensioneerden hoeven dan geen invaliditeit meer te veinzen. In een later stadium krijgt de gehele werkende bevolking toegang tot gesubsidieerde medicijnen.

Zoebarov lijkt zich bewust te zijn van de gevaren van de marktwerking en pleit voor een betere opleiding van artsen ‘Het systeem van bijbetaling (een deel wordt betaald door de patiënt en deel door de overheid) betekent automatisch dat de arts meer verantwoordelijkheden krijgt bij het voorschrijven van medicijnen. Op dit moment oriënteert de arts zich niet alleen op het maken van een goede diagnose maar ook op de portemonnee van de patiënt. Wanneer de patiënt een medicijn niet kan betalen krijgt hij vaak een goedkoper alternatief voorgeschreven. Ook zijn er artsen die op verzoek van de farmaceuten medicijnen voorschrijven die niet het beste passen bij de juiste diagnose.

Wetende dat ook in Nederland veel artsen zich erg ongemakkelijk voelen bij de druk van de verzekeraar en farmaceut, lijkt mij de situatie in Rusland nog een stuk complexer. De ontwikkelingen gaan veel sneller en voorts zijn de beroepscodes voor artsen en farmaceuten onderontwikkeld. Patiënten spelen vaak artsen tegen elkaar uit op zoek naar de goedkoopste oplossing. Farmaceuten maken het de patiënt en artsen nog lastiger met quasiprofessionele advertenties voor medicijnen in dag en weekbladen. Voorts lijkt me de scheidslijn tussen verzekering en overheidssteun erg onduidelijk.

De gezondheidszorg is wellicht het lastigste element in de transitie van de communistische naar een kapitalistische maatschappij.

No comments: