5/7/07

Het Pensioenfonds heeft staatshulp nodig. De vraag is hoe.

03/05/2007
http://www.rg.ru/2007/05/03/balans.html


De eigen middelen van het Pensioenfonds zijn onvoldoende voor de groeiende lasten. De pensioenen blijven achter bij de stijgende lonen. De vergrijzing schept nog extra druk. De overheid zal moeten bijspringen. De vraag is echter hoe dit te doen zonder de liberale koers richting een zelfstandig pensioenstelsel uit het oog te verliezen.

In zijn toespraak zei de president dat hij een verhoging van de pensioenleeftijd niet zit zitten. Hij ziet meer in het verder inperken van grijze salarissen. Bij witte salarissen betaalt de werkgever 26% algemene sociale belasting (ESN) waarvan 20% naar het Pensioenfonds gaat.

Het ministerie van gezondheidszorg en sociale zaken gaat ervan uit dat dit niet voldoende is. Zij zoeken naar een rechtvaardiging voor een grotere staatsbijdrage. Dit ligt gevoelig omdat men juist naar een relatief onafhankelijk pensioenstelsel wil, waarin de overheid slechts als regelgever optreed.

Wanneer de overheid echter de uitbetaling basispensioen voor zijn rekening neemt, zegt het ministerie, kan het pensioenfonds gebruikt worden voor dat deel van het pensioen dat opgebouwd wordt met arbeidstijd. Van de ESN gaat nu 20% naar het pensioenfonds, waarvan 6% naar het basispensioen. Het vrij maken van deze 6% zal voorlopig de nodige financiële ruimte scheppen.

Belangrijk is de rechtvaardiging voor de terugkeer van een deels actieve overheid in het pensioenstelsel: ‘Omdat het basispensioen het minimum is dat gegarandeerd wordt door de overheid aan iedere burger onafhankelijk van zijn of haar arbeid (20 euro per maand) is het logisch om dit geheel uit het federale budget te betalen

De Russische overheid en het pensioenfonds zoeken zo naar een gerechtvaardigde compromis waarbij de overheid gaat meebetalen maar de liberale koers niet uit het oog verloren wordt. Vorige week maakte de President al melding van een ander initiatief waarmee de overheid individuele burgers wil stimuleren om ook zelf een pensioen op te bouwen. Voor elke inleg van 28 euro zou de staat er 28 bijleggen. Dit tot een maximum van tussen de 280 en 560 euro per jaar. Minister van financiën Koedrin is nog aan het rekenen.

No comments: