11/21/07

Parlement maakt na vier jaar balans op

http://www.rg.ru/2007/11/15/duma.html
http://www.rg.ru/2007/11/17/duma.html
http://www.expert.ru/articles/2007/11/16/gosduma/

In de afgelopen vier jaar heeft het parlement 2712 wetsvoorstellen besproken, 1062 federale wetten aangenomen en 25 federaal – constitutionele wetten goedgekeurd.

Eerste spreker van de Doema en partijleider van Verenigd Rusland Boris Gryzlov: "Wij hebben gewerkt aan het formeren van de wettelijke basis van het nieuwe Rusland. In veel gevallen ging het niet om aanpassingen aan wetten maar de uitwerking van fundamenteel nieuwe wetten, de liquidatie van lacunes in die sectoren waar de wetgeving hopeloos verouderd was of eenvoudigweg ontbrak. " .. "De parlementariërs hebben een constructieve relatie met de uitvoerende macht opgebouwd. We hebben vaak geschillen gehad en af en toe scherpe beoordelingen geuit over de kwaliteit van het werk van individuele ministers, maar hadden in onze discussies met de regering altijd het algemeen belang voor ogen: de opbouw van een groots Rusland en de verbetering van het leven van de mensen."

Ekspert karakteriseert deze 'vierde' Doema door middel van twee uitersten: (1) "geen opzienbarende schandalen, geen felle ruzies; 'Het parlement is geen plaats voor discussie'" en (2) een citaat van wederom Gryzlov: "We hebben nog nooit een zo'n constructieve samenwerking gezien tussen de parlementariërs, de president en de regering. "

Het hoofd van de Centrale Kiescommissie, Tsjoerov, geeft blijk van het historisch relativisme, kenmerkend voor de pragmatische, 'democraat' in de huidige Russische bureaucratie: Verwijzend naar die andere vierde Doema die in februari 1917 eindigde merkt hij op dat er "in de Russische geschiedenis nog nooit een vijfde Doema geweest."

Ook geeft Ekspert een overzichtelijke opsomming van de belangrijkste nieuwe wetgeving uit de afgelopen vier jaar:

Politiek bestel: (*) De komende parlementen worden uitsluitend gekozen op grond van partijlijsten. Bij verkiezingen is er niet langer een opkomstdrempel noch de mogelijkheid om 'tegen allen' te stemmen. (*) De hervorming van het partijbestel ter versterking van de rol van partijen in de democratie. (vnl. verhoging vereisten deelname aan verkiezingen) (*) De afschaffing van de rechtstreeks gekozen gouverneur. (*) De verhoging van straffen op extremistische activiteiten (*) De regulering non- commerciële organisaties (*) De oprichting Maatschappelijke Raad.

Sociale sfeer: (*) De afschaffing van de eigendomsbelasting op nalatenschappen en giften (*) De verhoging van 'kinderbijslag' en studiebeurzen (*) De invoering van een uitkering bij tweede kind. (*) De verdubbeling van de vrijwillige inleg in een pensioenfonds door de overheid(*) De wet # 122 over de financiële vervanging voor het kortingen - en privileges pakket voor minima.

Economische sector (*) Het eerste driejarige federale budget (*) De oprichting van nieuwe financiële instituten: Investeringsfonds, Russische Venture fonds en Ontwikkelingsbank (*) De oprichting van staatscorporaties: Russische Corporatie voor Nanotechnologie, Rostechnologie, Rosatom, alsmede staatscorporaties in de vliegtuig - en scheepbouw.

Midden en kleinbedrijf: (*) Een wet die zelforganisatie reguleert en standaardiseert (bijvoorbeeld beroepsorganisaties) (*) De mogelijkheid tot aankoop van grond onder bedrijfsruimtes voor 2,5% van kadastrale prijs.

Banksector: Niet nader genoemde verbeteringen hebben er toe geleid dat "de mensen hun angst verloren hebben om geld bij banken onder te brengen." (*) Op de plank ligt nog wetgeving voor vijandelijke overnames, voor consumentenkrediet, voor deurwaarders en voor het faillissement van personen.

Maatschappelijke sector: (*) Het verbod op kansspelen buiten vier speciale zones (*) De aanscherping van straffen voor verkeersovertredingen.

De laatste dag was overigens geen uitzondering op het straffe werkregime. Op de valreep werden er nog drie wetten aangenomen: (1) Een wet die de organisatie van Olympische Spelen in Sotsji reguleert (2) Een wet die, vooruitlopend op de vergrijzing, Russen meer mogelijkheden geeft om extra pensioen op te sparen. Extra vrijwillige inleg in een pensioenfonds wordt door de overheid verdubbeld tot maximaal 20.000 roebel. Dit geldt overigens ook wanneer deze extra inleg betaald wordt door de werkgever. Voor Russen die na hun pensioenleeftijd willen doorwerken verdrievoudigd de overheid hun vrijwillige extra inleg. (3) De derde aangenomen wet betreft 'het witwassen van misdaadgelden en financiële terrorisme. Deze wet is gebaseerd op vrijwillige deelname aan internationale richtlijnen van het Financial Action Task Force (FATF) en een kindje van premier Zoebkov. (4) Elders zag ik ook nog een bericht over een wetaanpassing betreffende schadeverzekeringen langs komen.

No comments: