11/21/07

Geen waarnemers OVSE

http://www.rg.ru/2007/11/17/demarsh.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=826514

De woordenwisseling tussen de Centrale Kiescommissie, het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken en het BDIMR, de organisatie die waarneming missies van de OVSE verzorgt, duurt voort.

Het BDMIR heeft nu besloten om maar helemaal geen waarnemers te sturen. Reden hiervoor is het gebrek aan medewerking vanuit Russische kant. In de eerste plaats betreft dit de late visumverstrekking. De Centrale Kiescommissie kaatst wat dit betreft de bal terug. Het BDMIR ontving de uitnodigingen op 31 oktober, maar treuzelde vervolgens zelf met het insturen van de gegevens van de waarnemers. Bovendien hebben de meeste waarnemers is hun hoedanigheid als diplomaat of als inwoner van een GOS land niet eens een visum nodig, aldus de Kiescomissie. Ten tweede zijn er de door de Centrale Kiescommissie gestelde beperkingen op de grootte van de missie en de tijdsperiode van de waarneming. Het BDMIR concludeert dat het onder deze omstandigheden geen volwaardige missie kan sturen. De minister van Buitenlandse Zaken zegt echter dat Rusland zijn verplichtingen nakomt, dat wil zeggen het toelaten van buitenlandse waarnemers. Dit is weer het oude meningsverschil over de functie van de BDMIR. De Russen verwachten van de BDMIR dat de organisatie binnen de functieomschrijving opereert waar Rusland zijn handtekening onder heeft gezet.

Borisov van de Centrale Kiescommissie:" Het BDMIR kiest voor de enigste variant waarbij het een negatief oordeel kan geven over de in Rusland gehouden parlementsverkiezingen." Hij noemt de weigering van het BDMIR om een missie te sturen een "onconstructieve positie". "De organisatie die ondanks het feit dat het ook dankzij geld uit Rusland bestaat, weigert haar directe verplichtingen uit te voeren. "

Woordvoeders van verschillende oppositiepartijen, alsmede het bekende rijtje gemarginaliseerde prowesterse politici dat aan de verkiezingen niet deelneemt, tonen begrip voor de beslissing van de BDMIR. Al is de liefde voor de BDMIR bij bijvoorbeeld de communisten ook niet groot: "Zij hebben hun oordeel over de verkiezingen al lang klaar liggen."

Kommersant concludeert dat de afwezigheid van de missie zonder twijfel zal leiden tot grote vraagtekens in het westen over het democratische gehalte van de verkiezingen.

Het Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa stuurt vooralsnog wel een missie, al vindt de Estse vertegenwoordiging dat de organisatie solidair moet zijn met hun collega's van de BDMIR.

Maandag maakte de Centrale Kiescommissie bekend dat de 75 uitnodigingen die voor waarnemers van het BDMIR gereserveerd waren nu verdeeld worden over drie andere organisaties waaronder twee 'Europese'.

No comments: