11/21/07

Positieve trend afhandeling belastingaangifte

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=825287

Kommersant bericht over een onderzoek van Ernst en Young onder 58 Russische bedrijven en internationale bedrijven werkzaam in Rusland. Het aantal respondenten dat een positieve trend ziet in hun relaties met de belastingdienst groeide dit jaar van 22% tot 32%.

Slechts 12% van de respondenten werd in 2007 meermaals bezocht door belastingcontroleurs. In 2005 was dit nog 40%. Bij 84% van de ondervraagden ontstond er onduidelijkheid over de belastingaangifte. 82% maakte de gang naar de rechter. 89% van deze rechtszaken werd gewonnen door de belastingbetaler. "Volgens de specialisten Ernst en Young wijzen deze cijfers op een substantiële steun voor de belastingbetaler vanuit de rechtspraakorganen." Het merendeel van de geschillen (63%) werd binnen de periode van één jaar opgelost.

Ondanks de positieve trend in de afhandeling van geschillen karakteriseert 63% van de respondenten het Russische belastingsysteem als een negatieve invloed op het investeringsklimaat. Kommersant concludeert dat de hervormingen voor deze mensen niet snel genoeg gaan.

No comments: