11/6/07

Jastrzjembskii: visumvrij personenverkeer naar EU duurt nog minstens drie jaar

http://www.rg.ru/2007/11/02/vizavi.html

Rossiiskaja Gazeta interviewt Sergei Jastrzjembskii, de speciale afgezant van de president voor vraagstukken over de relaties met de EU. Nu Schengen open gaat voor een aantal landen van het oude Oost Europa willen de Russen weten wanneer ook zij zonder visum naar de EU op vakantie kunnen. Jastrzjembskii spreekt over twee belangrijke stappen die gezet zijn sinds de Rusland EU top in St. Petersburg in 2004 toen er voor het eerst over visumvrij personenverkeer werd gesproken.

Ten eerste is de overeenkomst voor het vereenvoudigen van de procedures inmiddels geratificeerd. Dit maakt reizen voor diplomaten, maar ook onderwijzers, zakenmensen en ambtenaren gemakkelijker.

Ten tweede is er overeenkomst bereikt over het probleem van readmissie. Dit gaat over wederzijdse verplichtingen tussen Rusland en leden van de EU voor de terugkeer van illegale migranten. EU landen, legt Jastrzjembskii uit, zijn bang dat wanneer Rusland het recht op een visumvrije toegang krijgt, er een niet reguleerbare stroom migranten op gang komt. Het probleem is niet zozeer de Russische bevolking als wel de burgers uit derde landen die dan via het grondgebied van Rusland naar de EU landen kunnen reizen.

De komende drie jaar dragen wij alleen verantwoordelijkheid voor de terugkeer van Russische burgers, die zich op illegale wijze op het grondgebied van EU landen bevinden. Maar na deze drie jaar zijn we verantwoordelijkheid voor alle per sonendie via ons land naar de EU reizen. We moeten daarom veel aandacht besteden aan het op orde brengen van ons migratiebeleid. Er moet een nieuw elektronisch systeem komen dat alle door ons land reizende personen registreert. Daarnaast moeten we overeenkomsten sluiten met een hele reeks landen, wiens burgers potentieel het Russisch grondgebied kunnen gebruiken voor een illegale toegang tot de EU. Op dit moment onderhandelen we met 30 landen. Deze landen moeten bijvoorbeeld de kosten dragen wanneer één van hun burgers vanuit de EU naar het eigen land teruggevlogen moet worden.

Het is dus duidelijk dat we in de komende drie jaar geen visumvrij personenverkeer met de EU kunnen verwachten. Pas nadat de overeenkomst over readmissie volledig in werking is en de Europeanen realiseren dat ze niet bang hoeven te zijn voor een stroom van illegalen vanuit Rusland kunnen we spreken over termijnen.

No comments: