10/24/07

Verenigd Rusland

http://www.rg.ru/2007/10/17/grizlov.html

Rossiiskaja Gazeta publiceert een ingezonden brief van Boris Gryzlov over de aankomende parlementsverkiezingen.

'De verkiezingen zijn in essentie een federaal referendum ter ondersteuning van Vladimir Poetin.' … Het gaat niet alleen over de verhoudingen tussen politieke krachten (partijen, JM). De verkiezingen gaan over de toekomst van Rusland, over de voortzetting van de politieke koers, die de staat heeft behoedt, die de ontwikkeling heeft verzekerd en die de mensen het geloof in hun land teruggegeven heeft. … Verenigd Rusland is niet zo maar één van partijen. De partij is opgericht om het land soliditeit te geven. .. Voor het eerst in de recente geschiedenis van ons land hebben we laten zien dat een populaire partij niet perse een populistische partij hoeft te zijn.'

Gryzlov citeert een passage uit een toespraak van Poetin uit 2003 waarin de president zijn beklag doet over de kwaliteit van de gekozen volksvertegenwoordigers: '"Soms stemmen parlementariërs, overtuigde liberalen en voorstanders van progressieve economische theorieën, in de praktijk voor wetsvoorstellen die verwoestend zijn voor het overheidsbudget. En ze weten donders goed, wat ze doen. En sommigen die zich niet schamen zich publiekelijk ondernemer te noemen, zijn niets anders dan afzetters en bloedzuigers die ongegeneerd voor de grote bedrijven lobbyen." Verenigd Rusland heeft dit kiezersbedrog beëindigt en is een reële peiler van de realisatie van de presidentiële koers geworden.'

'Alleen dankzij de parlementaire meerderheid zijn we in staat gebleken om extra inkomsten uit de hoge olieprijzen in het budget te krijgen. Zonder die meerderheid zou het onmogelijk zijn geweest om een belasting op overwinsten in te voeren. De stemmen van de onafhankelijke kandidaten werden op dat moment gemakkelijk gekocht door hen die men de oligarchen noemt.'

Over Poetin's internationale beleid zegt de partijleider: 'Het huidige Rusland is Poetin. Rusland zonder Poetin is een Rusland zonder leiding, een Rusland zonder wil, een Rusland dat men kan verdelen en waarmee men dat kan doen wat hen goed uitkomt, een Rusland als grondstof. …De rechten van de Russische burger om het lot van het eigen land te bepalen, verkopen we niet. … Vandaag is alles duidelijk. Vaak staan achter de hartstochtelijke woorden over een enkele democratische weg slechts volledig materiële belangen en de wens anderen willens en wetens een beleid aan te praten dat tegen de eigen nationale belangen in gaat. … Zij (het westen, JM) maken zich pas echt zorgen om ons - en andere landen – wanneer we zelf aan onze toekomst denken en realistisch naar de zaken kijken.'

No comments: