11/18/08

Rechtspraak

Breed besproken is de zaak van voormalig Joekos boekhoudster Bakhmina. Zij heeft inmiddels meer dan de helft van haar straf uitgezeten en verzoekt een vervroegde vrijlating. Bijkomende omstandigheid is dat zij zwanger is geraakt tijdens een vrij weekend met haar echtgenoot. U kunt uw stem voor vervroegde vrijlating plaatsen op de daarvoor opgezette website. Voor mij is het een moreel dilemma, waar ik nog niet uit ben.

Erg interessant was het televisiedebat tussen voorstandster van vrijlating Novodvorskaja en tegenstandster Arbatova ; een confrontatie tussen barmhartigheid en sociale rechtvaardigheid. Barmhartigheid wenst ieder een beter lot toe. Denk niet na, zet die handtekening! Sociale rechtvaardigheid stelt vragen: Waarom wel een actie voor deze welgestelde juriste met drie ruziënde advocaten en niet voor die duizenden andere zwangere, vrouwen, die zonder juridische hulp in veel erbarmelijkere cellen zitten? Is dit geen signaal aan andere gevangen vrouwen om ook zwanger te raken? En bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid voor deze vrijheidsbabies?

De kranten berichten dat Bakhmina een deal zou hebben gesloten met de penitentiaire instelling. Sinds ze afziet tot een verzoek tot gratie, ligt ze in een gewoon ziekenhuis, waar ze ‘normaal’ kan bevallen. Toch is vandaag het gratieverzoek nogmaals ingediend. Voor wie eigenlijk, vraag ik me af. Voor Bakhmina? Of voor haar advocaten en de zo belangeloze mensenrechtenactivisten? Ik heb nog steeds niet getekend.

Voormalig collega Khodorkovskii zat 12 dagen in de isoleercel nadat een briefwisseling van hem en schrijver Boris Akoenin was gepubliceerd in the Russische Esquire. Een zeer interessant interview overigens. De rechter oordeelde dat de straf onterecht was toegekend. Een beetje klunzig van de gevangenisdirecteur. Hij had kunnen begrijpen dat het fiat voor de publicatie al was vergeven.

Voormalig bankdirecteur Frenkel is veroordeeld voor de moord op Kozlov, toentertijd de tweedeman bij de Centrale Bank. Ekspert legt uit hoe het zover heeft kunnen komen. Frenkel, een briljante jongenman in duistere zaakjes, kon het moeilijk verkroppen dat Kozlov, tevens briljant, het juist op Frenkels bank had voorzien. Frenkel had blijkbaar geen beschermheer, zoals veel andere banken dat wel hadden. Nadat Frenkel zijn laatste banklicentie was ingetrokken, zou Frenkel op zoek zijn gegaan naar een huurmoordenaar. Althans dat verklaren de tussenpersonen, die maanden later ook de juiste persoon voor de klus wisten te vinden. Frenkel zegt nooit zo’n opdracht te hebben gegeven. Was het soms een opwelling, even later weer vergeten, maar met fatale gevolgen? “Een typisch Russische moord”, kopt Ekspert.

Het meest treurige verhaal is dat van matroos Dmitri Grobov van de onderzeeër Nerpa. Tijdens een ongeluk op de Nerpa kwamen de afgelopen week 41 mensen om het leven nadat het chemische brandblusmechanisme plots in werking was getreden. Dmitri heeft inmiddels toegegeven dat hij per ongeluk op de knop heeft gedrukt. Er zijn echter twijfels over zijn bekentenis en de schuldvraag. Op oudere boten konden dergelijke veiligheidsmechanismes slechts ingeschakeld worden vanuit de centrale commandoruimte, uitsluitend bemand door officieren. Er zou ook een lokale mogelijkheid zijn, maar dan pas na een serie complexe handelingen. Niet iets dat je per ongeluk doet. Experts, geïnterviewd door Rossiiskaja Gazeta opperen de mogelijkheid dat de nieuwe onderzeeër uitgerust is met voor iedereen toegankelijke drukknopjes. Waar ligt in dat geval de schuld; bij de nieuwsgierige Dima, of bij de ontwerpers van het veiligheidsysteem? Vervolgens is er de onbeantwoorde vraag waarom de slachtoffers niet de verplichte veiligheidsuitrusting met zuurstofmaskers droegen. Is dat soms ook matroos Grobov zijn schuld?

Het Constitutionele Hof eist dat de andere hoven hun uitspraken herzien wanneer het CH daartoe besluit. Blijkbaar worden de besluiten van hogere gerechtshoven wel eens of vaker genegeerd. Juist zo komen veel zaken uiteindelijk bij het Hof in Straatsburg terecht, aldus de woordvoerder. Voor mij weer een signaal dat de Russische rechtspraak eerder lijdt aan wanorde en opportunisme dan een verstikkende, ijzeren hand.

De straffen voor beschonken verkeersovertreders zijn met twee jaar verhoogd. Tot nu toe kreeg een dronken bestuurder voor een dodelijk ongeval dezelfde straf als een automobilist zonder alcohol in zijn of haar bloed. Een recente golf van verkeersongevallen veroorzaakt door beschonken agenten – in een geval stierf een meisje dat die dag net haar verkeersdiploma had gehaald – werd breed uitgemeten in de nieuwsprogramma’s.

De Maatschappelijke Raad vraagt aandacht voor de rechten van het kind. 1500 kinderen zijn het afgelopen jaar vermoord. Nog eens 12.500 kinderen worden vermist. Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken is het aantal bekende gevallen van kinderprostitutie gedurende de afgelopen zeven jaar bijna twaalfvoudig toegenomen. Er wordt gepleit voor zwaardere straffen en voor een avondklok, zoals die al in enkele zuidelijke provincies geldt. Ik was laatst in Krasnodar, waar ook alcohol op straat verboden is. Vreemd in het begin, maart wel goed, zo lijkt me.

No comments: