11/18/08

Politiek

Medvedev sprak met de leiders van de politieke partijen met een vertegenwoordiging in het parlement. Het meeste tegengas kwam van de KPRF. De communisten lobbyden voor een aantal basisvoorwaarden voor oppositievoering en met name gelijke toegang tot de media voor politieke partijen. Medvedev zou hebben bevestigd dat de wet en niet de zenderbazen gelijke toegang moet garanderen.

De 57 parlementariërs van de KPRF stemden tegen het wetsvoorstel inzake de verlenging van de presidentiële en parlementaire termijnen. Dit deed ook een parlementariër van de LDPR. Drie parlementariërs van RR en één van VR onthielden zich van stemming. Er was een ruime tweede derde meerderheid voor een tweede lezing. Daarin zal ‘het beste jongetje uit de klas’ Mironov voorstellen om de presidentiële termijn te verlengen tot zeven jaar.

De gouverneur/president van Ingoesjetie, Moerat Zjazikov is vervangen. Het was schrijnend te zien hoe hij enkele weken terug de verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar de dood van ‘oppositie’ leider Jevlojev probeerde te ontlopen. Tijdens een tv interview met Maksimovskaja toonde Zjazikov zich niet zozeer een machtswellusteling als wel ongeïnteresseerd en machteloos. Er heerst de verwachting dat de nieuwe president, Joenoes-Bek Jevkoerov, meer grip zal hebben op de federale veiligheidsorganen. De nieuwe premier Rasjid Gaisanov komt uit het kamp van de voormalig president Aoesjev, die veel populariteit geniet bij de oppositie rondom wijlen Jevlojev. Gaisanov werkte ook onder Kozak.

No comments: