11/18/08

Scepsis

Medvedev is geen absolute heerser, noch een marionet. Er is scepsis over zijn liberale retoriek en dat is gezond.

Kommersant: “Het is het staatshoofd gelukt om het ogenschijnlijk onverenigbare te combineren: een harde opstelling jegens het buitenland en een liberalisering van het binnenlandse beleid. … Een dergelijke houding komt geheel overeen met de klassieke formule uit de alom geliefde Sovjet komedie ‘De diamanten arm’: ‘van buiten verschrikkelijk, van binnen van goud’.” Het artikel suggereert dat de Russische politieke elite het electoraat zoet houdt met liberale beloftes (goud van binnen) om hun conflict met de buitenwereld (verschrikkelijk van buiten) te kunnen voortzetten.

Ook Ekspert uit een kritische noot: “Het is duidelijk dat Medvedev zich in de eerste plaats richt op een ‘klasse’ van zelfstandige, autonome mensen en juist hen ziet als zijn electorale basis. … Volgens deze logica is de zelfstandige klas een object van het maatschappelijk leven en een consument van immateriële voorzieningen zoals democratie, maar niet als subject, niet als deelnemer of schepper.”

“Sprekend over de financiële crisis noemde Medvedev sectoren zoals de landbouw, de woningbouw, de machinebouw en de defensie-industrie. Ook het kleinbedrijf wordt niet vergeten. Hij spreekt over sectoren, waarvan het voortbestaan op een of andere manier belangrijk is voor de staat. Ook noemt hij het gebruikelijke zorgenkindje, het kleinbedrijf. Het private middenbedrijf komt op deze lijst niet voor. En juist dit is het instituut dat de zelfstandige klasse schept, ondersteunt en uitbreidt. “

Ekpsert vergelijkt het originele Stolypin citaat met dat van Medvedev. Het originele citaat spreekt over de ontwikkeling van de burger, vanuit de ontwikkeling van het privaat eigendom. Dit aspect herkent Ekspert niet duidelijk genoeg in de rede van Medvedev.

Ekspert twijfelt aan de integriteit van Medvedev’s liberale beloftes. Wil hij werkelijk de zelfstandige middenklasse betrekken in de toekomst van het land, of is hij slechts uit op hun electorale steun voor het versterken van zijn eigen machtsbasis en is hij uiteindelijk weer een president die de invloed van de staat in de economie en samenleving zal bewaken?

No comments: