7/18/08

Zuid-Ossetië en Abchazië

Op 30 juni werd Soechoemi, de hoofdstad van Abchazië, opgeschrikt door bomaanslagen in de steden Gagri en Soechoemi. Vier slachtoffers werden in het ziekenhuis opgenomen met scherfwonden, schrijft Ekspert. De deelrepubliek beschuldigt Georgië van staatsterrorisme met het doel het toeristenseizoen in Abchazië te verstoren. De grens met Georgië werd gesloten.

Kommersant meldt dat op 4 juli in Zuid-Ossetië drie personen zijn overleden en elf personen gewond zijn geraakt als gevolg van nachtelijk mortier- en granaatvuur. Ekspert schrijft dat volgens het Zuid-Ossetische bestuur Georgische militairen vanaf een hoogte buiten de stad Tsinvali met twee tanks woonwijken inclusief een ziekhuis hebben beschoten. De president van de deelrepubliek Kokoiti kondigde vervolgens een algehele mobilisatie af en dreigde zwaar geschut in te zetten om Georgische eenheden te verdrijven. Burgers werden geëvacueerd. Vanuit Tbilisi klinkt een ander verhaal: Een Georgische grenspost zou beschoten zijn, waarna het vuur werd beantwoord. De volgende dag sprak Kommersant over ‘meest ernstige militaire schermutselingen in de laatste vier jaar.

Op 6 juli stierven vier personen na een bomaanslag op een café in de Abchazische stad Gali, schrijft Ekspert.

In de nacht van 8 juli werden vier Georgische officieren gevangen genomen door Zuid-Ossetische militairen. Het zouden spionnen zijn. Het Georgische leger zegt op haar beurt dat hun officieren gevangen zijn genomen door bendes van Zuid-Ossetiers, vrijwilligers uit Noord-Ossetie en andere strijders uit de Kaukasus. De Georgische overheid dreigde alles te doen om hun landgenoten op korte termijn te bevrijden. In de middag van 9 juli waren ze weer thuis.

Vervolgens vlogen Russische straaljagers veertig minuten boven de streek ten noorden van Tsinvali. De Russen erkennen dat dit een overtreding is van het regels voor de vredesmissie afgesproken in 2002. Andrei Rjabov, expert van het Moskouse Carnegie centrum, zegt op gazeta.ru dat Rusland “formeel het verdrag heeft overtreden, maar dat het land dit niet deed om te situatie te verslechteren, maar om een conflict te verkomen.” …Toen de Georgische onbemande vliegtuigjes het luchtruim schonden (vorige maand, JRM), deden ze dat voor zichzelf. Het is daarom niet verbazingwekkend dat ze werden neergeschoten.”

Rusland kondigde dezelfde dag aan een diplomatieke vertegenwoordiging (let op: geen diplomatieke post)in Abchazië te stationeren. “We hebben bepaalde banden met Abchazië en om die banden te ondersteunen hebben we een mechanisme nodig. Kijk wat er gebeurd. Ze staan daar aan de rand van een oorlog. Dat moet worden voorkomen.” Als antwoord riep het Georgische ministerie van Buitenlandse Zaken haar ambassadeur uit Moskou terug ‘voor consultaties.’

Ekspert bericht over de diplomatieke betrekkingen gedurende deze dagen. Zo zou er vanuit de VS voorkeur zijn uitgesproken voor een vervanging van de Russische vredesmissie door een internationale politiemacht. Een voorstel dat “natuurlijk” door Abchazië werd geweigerd. Rice bezocht Tbilisi, volgens de Russische kranten om de Georgische haviken een hart onder de riem te steken. Ondertussen probeert Rusland ook via de Veiligheidsraad beide partijen een niet aanvalsverdrag te laten tekenen. De EU zegt bij monde van Peter Semneby dat er slechts actie mag worden ondernomen na akkoord van beide partijen. Persoonlijk denk dat het een belangrijke stap zou zijn wanneer de internationale gemeenschap de deelrepublieken als partners in het conflict erkent.

Op 14 juli meldt Kommersant dat Georgië een spoedvergadering van de Veiligheidsraad heeft ‘geëist’ over de inzet van Russische straaljagers boven de deelrepubliek Zuid-Ossetië. Tevens zegt het beschikking te hebben over plannen van het Russische leger om de Kodori vallei te bestormen. Moskou zegt op haar beurt met feiten te kunnen aantonen dat Georgië een aanval op Zuid-Ossetië voorbereide om de gevangen vier officieren te bevrijden.

No comments: