7/18/08

Europa

Kommersant meldt dat de volgende onderhandelingen tussen Rusland en de EU in september zullen plaatsvinden. De bijeenkomst op 4 juli in Brussel wordt constructief genoemd. Ondertussen wordt er ook op andere vlakken gesproken. Met wisselend succes:

De problemen tussen de Raad van Europa en de Russische Federatie nemen af, zei Secretaris Generaal Terry Davis tijdens een bezoek aan Medvedev. Er volgden complimenten voor de Russische vertegenwoordiger bij de Raad van Europa Kosatsjev. Parlementariër Margelov complimenteerde vervolgens Davis: “Terry Davis heeft niet gepoogd de Russische leider (Medvedev) te beleren over de methodes in de strijd voor de mensenrechten en de ontwikkeling van de democratie. Hij stelde voor om het potentieel en de ervaring van de Raad van Europa te gebruiken voor het verzekeren van de suprematie van de wet in Rusland, voor het overkomen van het gebrek aan rechtsbewustzijn en het verstevigen van de rechterlijke macht.” Dit lijkt mij de juiste toon. Luister naar de plannen van de Russische leiders. Neem daar iets uit en biedt vervolgens assistentie. Een daadwerkelijke sprong voorwaarts in de verhoudingen met de Raad van Europa is overigens afhankelijke van de politieke wil in het Russische parlement. Daar liggen nog een reeks verdragen te wachten op ratificatie, schrijft Rossiiskaja Gazeta.

Beduidend minder goed gaat het in de verhoudingen tussen Rusland en het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten, schrijft Kommersant. Dit is het bureau dat zich de taak heeft gesteld de verkiezingen van eigen lidstaten waar te nemen en zich het afgelopen jaar gedwongen voelde om de Russische verkiezingen te boycotten. In de nasleep werd er op 3 april een werkgroep gevormd uit vertegenwoordigers van de OVSE en GOS landen om de organisatie van de waarnemingsmissies te bespreken. De volgende vergadering op 26 mei leverde echter geen akkoord op, waarna de secretaris generaal van de VSE Spencer Oliver een brief stuurde naar het secretariaat van het GOS waarin hij melde dat de werkgroep per direct werd opgeheven.

De secretaris generaal van het GOS, Michail Krotov wil niet reageren op de briefwisseling. Hij zegt dat er overeenstemming was over; (1) het universele karakter van de missies: missies dienen georganiseerd dienen te worden in alle lidstaten van de OVSE en niet alleen in het GOS en Oost-Europa (2) de deskundigheid van de missies: alleen politici en geen geëngageerde ambtenaren (3) onpartijdigheid: de vertegenwoordigers van de missie mogen geen oordeel vellen over de verkiezingen tot na hun ‘einde’. (sluiting stemlokalen of officiële uitslag? JRM)

Er bleef onenigheid over de transparantie, om precies te zijn het aantal personen dat het besluit dient te nemen tot het uitzenden van een missie. Nu zijn dit twee personen: de hoofden van de ODIHR en OVSE. De GOS leden wilden een raad met vertegenwoordigers vanuit alle lidstaten. De OVSE vreesde echter (terecht) dat zo’n raad nooit tot een consensus zou leiden en was bereid tot een compromis van een raad met zes leden. De GOS leden gingen niet akkoord, waarschijnlijk in de veronderstelling dat de onderhandelingen later hervat zouden worden. Voorlopig niet dus.

Sergei Karaganov schrijft in Rossiiskaja Gazeta nog eens waarom de EU en Rusland elkaar nodig hebben; “Wanneer we een strategische unie afwijzen of onderweg verdwalen dan zijn de gevolgen overduidelijk. Europa vervolgt de weg in de richting van Venetië; ‘een verwelking in schoonheid’. Zonder Europa staat Rusland een mogelijk nog zwaarder lot te wachten; het pad van Nigeria. Met onze verschrikkelijke corruptie, almachtige bureaucratie, de enorme kloof tussen arm en rijk en de zwakte van het politieke systeem kunnen we gemakkelijk tot dat niveau wegzakken. Het is daarom beter samen te winnen, dan alleen te verliezen.”

No comments: