3/18/08

Kleinbedrijf

Gevolg gevend aan verkiezingsbeloftes van Poetin en Medvedev inzake het verbeteren van het ondernemersklimaat, zegt de parlementscommissie voor eigendomsrecht dat het haast gaat maken met een wet, die kleine ondernemers de mogelijkheid geeft om bedrijfspanden op te kopen, die zij nu van hun gemeente huren.

Een al aangenomen wet schrijft het federale centrum, de regio’s en de gemeentes voor dat zij voor 1 januari 2009 al hun eigendom dat niet gebruikt wordt voor het uitoefenen van hun overheidstaken via een openbare verkoop van de hand moeten doen. Binnen deze wet zal er nu een uitzondering gemaakt worden voor het kleinbedrijf. Het gevaar is immers de aanwezig dat speculanten op de veilingen de bedrijfsruimtes zullen opkopen en de kleine ondernemers uit hun panden zullen zetten.

Kommersant schrijft dat kleine ondernemers, die de laatste drie jaar huur betaald hebben, het recht krijgen om de nu gehuurde bedrijfsruimte (tot 300 vierkante meter) zonder openbare verkoop aan te kopen. De koopsom zou binnen maximaal drie jaar in termijnen betaald kunnen worden.

Volgens Rossiiskaja Gazeta bevestigt de minister van economische ontwikkeling en handel, Nabjoelinna, dat het bovengenoemde wetsvoorstel binnenkort wordt besproken. De minister hield de afgelopen twee weken een reeks gesloten hoorzittingen met vertegenwoordigers van bijna 50 sectorale belangenverenigingen, van bakkers tot bouwvakkers.

Het hoofd van de koepelorganisatie Opora, Sergei Borisov verwoordt een tijdens deze hoorzittingen veelgehoorde aanbeveling. Ingewikkelde procedures zouden vereenvoudigd moeten worden. Het zou voldoende moeten zijn om de overheid op de hoogte te stellen van het starten van een bedrijf. Op dit moment is dit mogelijk voor mensen die in het bezit zijn van een ‘patent’; een octrooi of een vergunning tot het drijven van handel. Deze ondernemers mogen echter geen mensen aannemen. De reden hierachter is dat de overheid niet kan controleren of de werkgever wel sociale premies betaalt. Borisov denkt dat er na aanpassing van de belastingwet voor deze categorie er een relatief eenvoudige procedure ontstaat waarmee duizenden Russen een nieuw bedrijfje kunnen starten.

No comments: