3/18/08

Bosbouw

Rusland heeft het aan de stok met Finland over een verhoging van de exportheffingen op onverwerkt hout. Vorig jaar steeg de heffing al van 6,5 tot 20%. In april stijgt de heffing tot 25%. Vanaf januari 2009 zal de heffing 80% bedragen.

Zoebkov wil zo de houtverwerkingsindustrie op eigen bodem stimuleren. Rossiiskaja Gazeta spreekt over een idee-fixe, oftewel obsessie van de premier. “Niet voor het eerst vergeet het hoofd van het kabinet de buitenlandse investeerders in het Russische bos.” Mede dankzij de verhoogde importheffingen wordt het voor buitenlandse investeerders interessanter om in Rusland houtverwerkingsindustrie op te zetten. In 2006 kwamen er voor ongeveer een miljard euro aan buitenlandse investeringen naar het Russische bos. In 2007 was dit anderhalf miljard.

Rusland kan echter ook te ver gaan. Finland dreigt met een boycot van Russische hout en wil de exportheffingen aankaarten tijdens WTO onderhandelingen. De houtindustrie zorgt voor 16% van het Finse Binnenlandse Product en 20% van het gebruikte hout komt uit Rusland.

Een positievere noot zijn de plannen voor een vrijwillige certificering van de Russische houtindustrie. In ruil voor financiële transparantie krijgen de gecertificeerde bedrijven 30 tot 50% overheidssubsidie op hun leningen.

No comments: