3/18/08

Abchazië, Zuid-Ossetië en Transdnestrië

De parlementaire hoorzitting over ‘de onafhankelijkheidsverklaring van de niet erkende republieken’; Abchazië, Zuid-Ossetië en Transdnestrië, liep af met een sisser. De parlementariërs verzoeken de regering het vraagstuk inzake de statusverandering van de drie niet erkende republieken te behandelen. In de tekst wordt geen melding gemaakt van een verzoek tot erkenning. De regering wordt verzocht de belangen van de Russische staatsburgers in deze gebieden te behartigen, economische en humanitaire relaties te ontwikkelen en de vredesoperaties in de conflictgebieden op het huidige peil te houden. Kommersant vat samen;‘niets anders dan de afgelopen jaren.’

De aspiraties van Transdnestrië werden op duidelijkere wijze ontzenuwd: “We waarderen de wens van Moldavië om tot een vreedzame oplossing te komen. Wij zien Moldavië als één staat met daarbinnen een bijzondere juridische status voor de Transdnestrische regio.“

Een ander artikel in Kommersant citeert de Georgische parlementariër en hoofd van Commissie voor Buitenlandse Zaken, Gabasjvili: “Het pakket van de door het parlement gemaakte aanbevelingen bevat niets nieuws en ernstigs. Er wordt gesproken over het openen van Russische missies in Abchazië en Zuid-Ossetië, maar Russische specialisten waaronder militaire werken er al lang. Dat wat er in het Russische parlement gebeurd is, is een onaangenaam feit, maar geen reden voor overhaaste besluiten zoals het opzeggen van het lidmaatschap van het GOS.”

Nino Boerdzjanadze, de eerste spreker van het Georgische parlement reageert feller; “Het is een provocatie, een schending van internationale normen, een smerig spel. Ze doen alsof het een vraagstuk op hun eigen grondgebied betreft. Het verbaast me dat mijn collega Gryzlov er niet aan heeft gedacht om mijn mening te vragen of om ons officieel uit te nodigen.”

Op 19 maart is er weer een zitting van het Russische parlement over dit onderwerp. Boerdzjanadze wil afwachten wat er dan besloten wordt. Zal Rusland diplomatieke vertegenwoordiging in de niet erkende republieken opzetten, dan zal Georgië diplomatieke stappen ondernemen.

Het Georgische parlement heeft inmiddels een verklaring uitgegeven over de terugtrekking van Rusland uit het verdrag van 1996, waarin de landen van het GOS zich verplichten geen directe handel met Abchazië te voeren. “Dit is niets anders dan een opheffing van handelsembargo ten opzichte van Abchazië,” zegt Gabasjvili. Ook redeneert hij dat, omdat het akkoord van 1996 het enigste document is waarin de onaantastbaarheid van de eenheid van de staat Georgië duidelijk omschreven staat, de Russische Federatie nu haar status als (officieel onpartijdige, JM) vredestichter kwijt raakt.

Een van de redenen voor Rusland om het embargo op te zeggen is de aanvoer van bouwmaterialen voor de bouw van de sportcomplexen, hotels en infrastructuur in de stad Sotjsi. Abchazië ligt er vlakbij.

No comments: