11/13/07

Verkiezingscampagne

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=823501
http://www.rg.ru/2007/11/10/vibory.html
http://www.expert.ru/articles/2007/11/08/er/

Ekspert wijst erop dat Vtsjioem een terugval van Verenigd Rusland meet. In twee weken is het aantal mensen dat van plan is op de partij te gaan stemmen gedaald van 56% tot 50%. Het Poetin effect lijkt uitgewerkt te zijn. Als belangrijkste reden wordt de stijging van de prijzen van basisproducten genoemd. Overigens profiteren de andere partijen niet van het verlies van VR. Het aantal respondenten dat het te moeilijk vindt om een antwoord te geven groeide van 14 tot 19%.

Rossiiskaja Gazeta bericht over een ronde tafel conferentie over het gebruik van exit polls. Zowel Vtsjioem (meet bij 1200 kieskantoren) als FOM (70 tot 100 kieskantoren) zullen met een exitpoll komen. Het Levada centrum ziet er van af. De resultaten van de exitpolls mogen pas na 21.00 uur bekend gemaakt worden. Over het nut van exit polls wordt in het algemeen breed getwijfeld.

Kommersant publiceert een lange lijst met klachten van politieke partijen. Zo zijn er volgens SPS 15 miljoen exemplaren van hun verkiezingskrant 'probleem nummer 1' door de politie in beslag genomen. Een dergelijk grote operatie zou volgens een woordvoerder van de partij alleen met goedkeuring van de minister van binnenlandse zaken hebben kunnen plaatsvinden. De SPS kreeg steun van één lid van de Centrale Kiescommissie maar de klacht werd uiteindelijk onontvankelijk verklaard.

Rechtvaardig Rusland moest toezien hoe in Vologda 200.000 exemplaren van de partijkrant in beslag werden genomen. Daarnaast is hen de toegang ontzegd tot de parkeerplaats in St. Petersburg waar de autobussen klaar staan om de verkiezingsfolders over het land te verspreiden. Het reclamebureau Taler huurde de parkeerplaats van een brandstofbedrijf. Dit bedrijf bedacht zich echter en wil nu niet meer meewerken. Formeel is er een opzegtermijn van drie maanden, maar het is bijna onmogelijk voor het reclamebureau om het recht van toegang tot de parkeerplaats op te eisen, omdat toevalligerwijs de belastingdienst net hun hele administratie inclusief servers in beslag genomen heeft.

LDPR klaagt dat hun billboards overgeplakt worden. In de regio Mordovie zou de regionale overheid de billboards zelfs "uitgegraven" hebben. Bij een drukker van de KPRF zijn computers en apparatuur in beslag genomen. In Samara zouden ratten de kabels van bestelde geluidsapparatuur doorgeknaagd hebben. Jabloko bericht dat één van de organisatoren van hun protestacties in de Altai regio ontslagen is uit het kinderziekenhuis waar hij werkte.

No comments: