11/13/07

Lavrov: het moment van de waarheid

http://www.rg.ru/2007/11/09/lavrov.html

Minister van buitenlandse zaken Lavrov sprak deze week de Senaat toe. Interessant is vooral de derde alinea.

De minister ziet op korte termijn weinig kansen voor een positieve ontwikkeling in de wereldpolitiek. Desalniettemin is er reden voor licht optimisme. Poetin's rede in München noemt hij "een waterscheiding in de ontwikkeling van de Europese- en wereldpolitiek. Alle daaropvolgende gebeurtenissen bevestigen de juistheid van de Russische analyse van de internationale situatie. Het moment van de waarheid komt naderbij. Er zijn 15 jaar verlopen sinds de beëindiging van de koude oorlog. De politieke elites van vele staten en met name de westerse passen zich echter traag aan de nieuwe realiteit aan."

"De belangrijke vraag is of we in staat zijn om op afdoende snelle wijze de globale en regionale veiligheidsarchitecturen te transformeren zodat zij corresponderen aan de vereisten van deze tijd, inclusief een imperatief voor een globale solidariteit in de aanwezigheid van nieuwe gevaren en uitdagingen. … Het lijkt zeer erop dat we, wachtend op de evolutie, niet in staat zijn om de inertie te doorbreken van oude aanpakken en instincten, waaronder het politiek-psychologische directief voor de containment van Rusland."

"Zeer actueel is de huidige Europese veiligheidsarchitectuur. De ideologie van de overwinning in de koude oorlog ligt aan de grondslag van deze architectuur. Dit trekt Europa achteruit, genereert wrijving en irritatie. De indruk wordt gewekt dat de Europese veiligheidsarchitectuur vast zit in zijn evolutie. Moskou had gelijk toen het voorstelde om deze architectuur ter herbouwen door de OVSE te transformeren in een volwaardige regionale organisatie, die in staat zou zijn de hele euro-atlantische zone veilig te stellen. … Het grootste deel van de instituten, NATO, CFE, OVSE zijn georiënteerd op de tegenwerking ,de containment of de heropvoeding van Rusland. Daarom is de deelneming van Rusland in en onze samenwerking met deze structuren de hoeksteen waarop alles rust. Wanneer we die wegnemen stort de hele Europese architectuur in en moet er gedacht worden over nieuwe vormen. Maar dan alleen op voorwaarden waar ook Rusland mee instemt."

Mijns inziens lijkt Lavrov ervan overtuigd te zijn dat er zonder Rusland geen Europese veiligheid bestaat en zegt hij eigenlijk dat hoe langer 'het westen' treuzelt met het innemen van een constructieve opstelling richting Rusland, des te groter Rusland's stem straks zal zijn.

No comments: