11/13/07

Moratorium CFE verdrag

http://www.rg.ru/2007/11/08/dovse.html
http://www.rg.ru/2007/11/08/bronya.html
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=823012
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=822692

Het parlement heeft unaniem voor het moratorium op het CFE verdrag gestemd. Het moratorium kan in de nacht van 12 op 13 december ingaan. Op dat moment heeft Rusland precies 150 dagen geleden de andere leden geïnformeerd over de intentie het verdrag te zullen opschorten. Kommersant concludeert dat de stemming voor het moratorium de laatste waarschuwing is aan het adres van de westerse partners , dat Moskou "geen grappen maakt".

Rossiiskaja Gazeta legt nog eens uit waarom het verdrag volgens Rusland verouderd is. (1). De Baltische staten zijn geen lid van het CFE verdrag en zo kunnen er bijvoorbeeld NATO straaljagers in Litouwen gestationeerd worden, terwijl Rusland zich in de Petersburg regio aan flankbeperkingen houdt. (2) De VS bouwt basissen met 5000 soldaten elk in Roemenie en Bulgarije, twee landen wiens militaire potentieel volgens het verdrag tot het quotum van Rusland gerekend wordt. (3) In het zuiden is de verhouding tussen de Russische Federatie en NATO als gevolg van de aan Rusland opgelegde flankbeperkingen inmiddels opgelopen tot 1:12 in tanks en 1:8,3 in artillerie. (4) Westerse landen weigeren de in 1999 gemaakte aanpassingen in het verdrag te ratificeren waarbij zij zich baseren op het zogenaamde Istanboel akkoord. Rusland zegt echter aan de eisen van dit akkoord te voldoen door (a) alle basissen uit Georgië terug te trekken met uitzondering van de vredesmissie in Abchazië. De laatste basis in Batoemi wordt aan het eind van het jaar verlaten.(b) De Russische troepen zijn al in november 2001 uit Moldavië teruggetrokken en (c) in Transdnestrië wordt alleen een vredesmissie onderhouden alsmede de bewaking van militaire arsenalen die niet vervoerd kunnen worden maar ter plaatse moeten worden ontmanteld.

Rusland eist dat (1) de andere deelnemende landen de in 1999 opgetekende aanpassingen aan het verdrag ratificeren en dat (2) de Baltische Staten lid worden van het verdrag.

Er is beperkte beweging vanuit de VS. Daniel Fried, VS onderminister van Europese Zaken, zegt dat Washington het proces van ratificatie van de in 1999 aangepaste versie wil versnellen. Zijn assistent David Kramer heeft dat volgens Kommersant recentelijk bevestigd maar de conditie gesteld dat Rusland belooft zo snel mogelijk de vredesmissie en de wapenarsenalen uit Transdnestrië terug te trekken. De vredesmissie in Abchazië zou dan mogen blijven. Kommersant ziet dit als loze beloftes omdat de VS regering op dit moment zeer weinig zeggenschap zou hebben over de Senaat, die uiteindelijk het aangepaste verdrag zou moeten ratificeren. Kijk maar wat er telkens weer gebeurd met het Jackson Vennik verdrag, schrijft de krant.

Een mogelijkheid is een voortijdse package deal waarbij bijvoorbeeld Kosovo, Iran en het Amerikaanse raketafweersysteem in Europa betrokken zijn. Zo is er op 10 december nog een vergadering in de Veiligheidsraad over het thema Kosovo.

Wordt er voor die tijd geen deal gemaakt dan gaat het moratorium in op 13 december. Dit betekent effectief dat Rusland niet langer militaire inspecties zal toestaan en niet zal deelnemen aan gemeenschappelijke oefeningen. Aleksandr Kolmakov, plaatsvervangend minister van defensie, sluit niet uit dat Rusland na ingang van het moratorium troepen en materieel richting de westerse grenzen gaat verplaatsen. Hij voegt daar aan toe dat er nog geen concrete beslissingen zijn genomen.

Ook daarna blijft het mogelijk om het verdrag nieuw leven in te blazen. Sergej Lavrov, minster van buitenlandse zaken: "Het moratorium op de implementatie van het CFE verdrag betekent niet dat Rusland het verdrag opzegt. We trekken onze rectificatie van de in 1999 aangepaste versie niet in. We stoppen alleen onze deelname aan een verdrag dat alk lang geleden hopeloos verouderd was.

Konstantin Kosatsjov, voorzitter van de parlementscommissie voor internationale zaken: 'Onze beslissing draagt geen agressief of destructief karakter. Het is er niet op gericht om het hele systeem van bestaand akkoorden op de schop te gooien. '

Sergej Kisljak, plaatsvervangend minister van buitenlandse zaken: "Zoals elk akkoord is dit verdrag het resultaat van een compromis.' Het verdrag maakt de situatie in Europa voorspelbaar, voorziet in de mogelijkheid van verdere modernisatie en beantwoordt daarom ook aan onze belangen.

De geluiden uit het parlement doen vermoeden dat veel parlementariërs verder willen gaan door bijvoorbeeld "het hele systeem van internationale verdragen die sinds 1991 getekend zijn" te willen herzien. Een parlementariër van Rechtvaardig Rusland stelde voor om voor een jaar de financiële contributies aan bijvoorbeeld de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa stop te zetten en een aantal vergaderingen niet aanwezig te zullen zijn. "Ik breng in herinnering dat de VS op deze wijze de VN heeft opgevoed". Een woordvoerder van de KPRF zegt dat het verdrag onmiddellijk opgezegd moet worden. Andere maatregelen noemt hij "halfslachtig". Zjirinovskii van de LDPR noemt het "onzinnig dat dit soort verdragen ooit getekend zijn".

No comments: