9/10/07

Rondje verkiezingen

Rossiiskaja Gazeta publiceerde op woensdag 5 september de verordening van Poetin waarin het de parlementsverkiezingen uitschrijft. Allereerst de agenda voor de komende weken:

17 september: partijtop LDPR
19 september: partijtop SPS
22 september: partijtop KPRF
23 september partijtop Rechtvaardig Rusland
2 oktober: partijtop Verenigd Rusland
3 oktober: laatste dag waarop partijen bij Centrale kiescommissie kieslijsten aan kunnen leveren

Elke partij mag 600 kandidaten inschrijven. De eerste drie plaatsen op de federale lijst kunnen worden toegewezen aan een federaal trio. De rest van de kandidaten staan op regionale lijsten. Elke partij moet minstens 80 en maximaal 153 regionale lijsten hebben. Een kiesregio hoeft niet gelijk te zijn aan een provincie. In een kiesregio moeten wel minstens 1,3 miljoen kiesgerechtigden wonen.

17 oktober: laatste dag waarop partijen de voor hun inschrijving benodigde documenten kunnen inleveren, dwz of de handtekeninglijsten of de financiële inleg.
1 november: Centrale Kiescommissie moet volgorde van partijen op kiesbulletin bekend maken.
4 t/m 30 november: officiële campagneperiode waarin alle partijen gratis zendtijd krijgen.
26 november: laatste dag dat het hooggerechtshof deelname van een partij kan uitsluiten of dat een partij zich zelf mag terugtrekken.
2 december (8.00 t/m 20.00 lokale tijden) er wordt gestemd.
Niet later dan 16 december moet de Centrale Kiescommissie de uitslag bekend maken.

Vertragingstechniek
Critici merken op dat de verordening op het laatst mogelijke tijdstip gepubliceerd is om de verkiezingscampagne zo kort mogelijk te houden. Dit zou volgens sommigen in het voordeel zijn van Verenigd Rusland. De hamvraag van alle discussies is dan ook of ‘het Kremlin’ de verkiezingen richting een overwinning van Verenigd Rusland stuurt.
De bekende critici aan het adres van Poetin twijfelen daar niet over. De politicologen berekenen echter dat de nieuwe kieswet (drempel van 7%, slechts via partijlijsten) bij een opkomst van rond de 50% voordeel geeft aan de partijen van de tweede rang, naar alle waarschijnlijkheid respectievelijk: KPRF, Rechtvaardig Rusland en de LDPR. De meesten van hen denken dat ‘het Kremlin’ de winst van Verenigd Rusland wil inperken. Polls voorspellen nu een score tussen de 45 en 60% voor VR. 15-20% voor de KPRF. 7-15% voor RR en 5-10% voor de LDPR. De rest lijkt kansloos.

Zoektocht naar juiste balans

Een klinkende overwinning van Verenigd Rusland waarborgt de stabiliteit van het land, een te ruime overmacht in het volgende parlement (bijvoorbeeld een tweederde meerderheid, voldoende voor het aanpassen van de constitutie) is ongewenst omdat dit deze ene partij te veel macht zou geven. Gleb Pavlovskii citeert Poetin: ‘De grootste problemen van het land zijn niet langer domkoppen en (auto)wegen maar incompetentie en corruptie (van de bureaucratie). Pavlovskii: “De introductie van capabele managers in het bestuur van het land is onmogelijk zonder concurrentie tussen partijen en ‘echt pluralisme’”.

Verenigd Rusland
Om Verenigd Rusland af te remmen zou ‘het Kremlin’ in radiostilte zijn gegaan. VR zou nu de eigen boontjes moeten doppen. Kommersant bericht dat de partij niet langer kan rekenen op een bekende federale bestuurder zoals de gewenste vice-premier Ivanov om het leidende partijtrio te completeren. De troika bestaat vooralsnog uit partijbaas Gryzlov en rampenbestrijder Sjoigoe. Bij gebrek aan een politiek zwaargewicht tipt Kommersant nu voormalig Olympisch schaats-sprintkampioen Svetlana Zjoerova als mogelijke kandidaat voor het derde plaatsje. Ze schijnt wijze dingen te kunnen zeggen. ‘Niet wat je van een sporter verwacht.’

Rechtvaardig Rusland
Wanneer er een eenduidig plan zou zijn, daar in de coulissen, dan zou je verwachten dat Rechtvaardig Rusland nu de wind in de rug zou krijgen. Kommersant bericht echter hoe een hele reeks van bekende regionale politici van de verkiesbare plaatsen worden geweerd. Dit zijn bijvoorbeeld Lebedev uit Moskou, bekend van zijn verkiezingsposters die verwijderd moesten worden, en Roizman uit de Sverdlovsk regio, bekend om zijn losse handjes, en de ex gouverneur van Krasnojarsk mijnheer Zoebov. Kommersant suggereert dat staatsideoloog Soerkov de opmars van RR wil inperken en daarom lokale stemmentrekkers uit de partij laat verwijderen. Het is niet vreemd om te vermoeden dat er in ‘het Kremlin’ mensen aan het werk zijn voor de VR. Echter denkend aan de werkwijze van partijleider Mironov in de senaat die hij voorzit, lijkt het mij ook goed mogelijk dat hij zelf slechts teamspelers tolereert en er bewust voor kiest de wat ruwere en eigenzinnigere elementen uit zijn partij te weren.

Transfers

Er is ook aanwas. Zo stapte de bekende parlementariër Mitrofanov (die ene die als enige federale Russische parlementariër de homo mars in Moskou bezocht) deze week van de LDPR over naar Rechtvaardig Rusland. Zjirinovskii, partijbaas van de LDPR, zegt dat Mitrofanov niet langer bereid was de partijkas van de LDPR te spekken iets wat hij eerder belooft zou hebben om te doen. Bij Rechtvaardig Rusland zou hij nu gratis aan de slag kunnen. Kommersant vergelijkt de overstap met een voetbaltransfer. ‘Is het niet ook mogelijk om politici uit te lenen aan andere partijen?'

Minder bekend is ene Emel’janov die zegt van Verenigd Rusland naar Rechtvaardig Rusland over te stappen. Als ervaren parlementariër werd hij zijns inziens niet voldoende gewaardeerd bij VR. Hij zag zichzelf steeds een plaatsje lager op de kieslijst zakken. Dit ten faveure van hoge ambtenaren en vertegenwoordigers van uit het zakenleven. De RR baas in Rostov, mijnheer Orlov, zegt echter helemaal niet blij te zijn met de komst van deze Emel’janov. Van een akkoord met de federale leiding van de partij weet hij (nog)niets.

Inhoud
De Doema is net begonnen aan de herfstsessie. Ook hier is de naderende verkiezing en de strijdt tussen VR en RR merkbaar. RR probeert via een aantal wetsvoorstellen aan de burger te laten zien wat voor beleid zij zouden voeren mochten ze de steun van de kiezer krijgen. Zo is er een voorstel dat parlementariërs moet verplichten zelf te stemmen. Nu kunnen ze hun stemkaartjes nog aan een collega afgeven en zelf wat gaan ‘wandelen’. VR zegt dit voorstel niet te zullen steunen. Andere voorstellen zijn een extra belasting op luxeartikelen, de invoering van een uurloon, verhoging van het basisdeel van het pensioen en het gelijkstellen van corruptie aan landverraad. Gryzlov, partijbaas van de VR, noemt de voorstellen populistisch en contraproductief. Zijn partijgenoot Oleg Morozov onderstreept vooral al lopende wetsvoorstellen te willen afronden. Proefballonnetjes zijn in de herfstsessie ongewenst.

Stabiliteitsfonds
Ekspert doet gelukkig wat aan inhoud. Het blad vraagt wekelijks twee partijen om hun mening over een bepaald onderwerp. Deze week de KPRF en de SPS over het stabiliteitsfonds. Het is opvallend dat beide partijen hetzelfde denken. Op de schop met dat fonds. Investeren in de eigen economie en niet langer die van andere landen financieren. Dat het stabiliteitsfonds voornamelijk wordt belegd in Amerikaanse overheidsobligaties wordt vergeleken met landverraad. Leuk voor een land als Noorwegen dat al alles heeft, maar niet voor Rusland waar vele mensen in armoede leven.

Dat zelfs de vrije markt partij bij uitstek de SPS dit zegt geeft aan dat hoe de politieke wind in de afgelopen jaren van richting veranderd is. In de komende jaren zullen we veel meer grootschalige overheidsinvesteringen zien. Oppotten onder het mom van inflatiebestrijding is niet langer aan de bevolking uit te leggen. De inflatie valt immers ondanks het macro-economische beleid van de regering altijd hoger dan voorspeld. ‘En op wat voor wijze kan de bouw van nieuwe wegen eigenlijk tot inflatie leiden?’ Met het budget 2008-2010 heeft de huidige regering deze sprong overigens al groetendeels gemaakt, maar de politieke partijen doen natuurlijk nu allemaal alsof zij het als eerste bedacht hebben.

No comments: