9/10/07

Tsjetsjenië en Ingoesjetië

http://www.expert.ru/articles/2007/09/04/chech_fincp/
http://www.expert.ru/articles/2007/08/31/ramz_chech/

Ekspert bericht over het programma voor sociaaleconomische ontwikkeling van Tsjetsjenië van 2008 t/m 2011. In de eerste drie jaren krijgt de republiek 27-30 miljard roebel (ongeveer 1 miljard dollar) per jaar en 22 miljard in 2011. Van 2002 tot 2006 kreeg de republiek in totaal 30,6 miljard. In 2007 11,85 miljard. Straks is het budget van Tsjetsjenië van dezelfde orde als bijvoorbeeld het budget van de Rostov Oblast waar vier keer zoveel mensen wonen. Zoebarevitsj, directeur van een regionaal instituut voor sociale politiek, zegt dat zoveel geld slechts kan leiden tot grootschalige verduistering en verrijking.

Een vijfde deel van het bedrag gaat naar de bouw van woningen en infrastructuur: een vliegveld, bibliotheken, ziekenhuizen en sportcentra. Een grote niet nader genoemde som is gereserveerd voor de bestrijding van de werkeloosheid. Bronnen van Ekspert in Grozny zeggen echter dat zij die kunnen werken allang de republiek ontvlucht zijn. Alleen mensen zonder kwalificaties of ondernemersgeest zijn achtergebleven. De meest populaire en prestigieuze baan is tegenwoordig een functie bij een van de veiligheidsstructuren van president Kadyrov. Het wordt dan ook gevreesd dat veel van het geld wordt uitgetrokken voor het creëren van nog meer arbeidsplaatsen bij de veiligheidsstructuren.

Ekspert wijst erop dat er veel moet gebeuren wil de republiek leefbaarder worden: 80% van de wegen zijn verwoest en 71,7% van de arbeidsbevolking is werkeloos. Tegelijk is er ook potentie: Door de republiek loopt de spoorweg en snelweg tussen Bakoe en Rostov en de oliepijpleiding van Bakoe naar Novorossiisk is de enigste verbinding tussen Azerbeidjaanse olie en de wereldmarkt. Investeerders in de regio moeten echter wel rekening houden met extra aanvangskosten van 40% ten behoeve van de ruime zakken van de lokale ambtenaren.

Een ander artikel uit hetzelfde blad bespreekt het aanbod van president Kadyrov om zijn veiligheidsstructuren ook in buurregio Ingoesjetië in te zetten. Het Tsjetsjeense politieapparaat en hun stabiliteit met harde hand als export product voor de rest van de nu radicaliserende Kaukasus? Het klinkt vreemd, maar is wellicht niet zo ver gezocht.

Overigens twijfelt Ekspert aan de successen van Kadyrov in de eigen regio. Zelf zegt hij volledig met de radicale strijders te hebben afgerekend. Volgens de spreker van het parlement zijn er nog slechts enkele tientallen strijders actief. Een 'competente' Tsjetsjeense bron vertelt Ekspert dat er nog wel duizend actieve strijders in de bergen zitten en dat er zo een drieduizend gewoon aan het werk zijn en op commando zo weer de wapens kunnen opnemen.

In het laatste jaar is Ingoesjetië de meest instabiele regio van Rusland geworden. Wekelijks worden burgers en politieagenten vermoord. Het artikel verklaart de aanslagen op politieagenten en overheidsfunctionarissen door de aanwezigheid van systematische corruptie in alle relaties tussen burger en overheid. Overheid en politie kunnen zo niet op sympathie van de bevolking rekenen. Recent zijn er al 2500 extra soldaten van het ministerie van binnenlandse zaken naar de provincie gezonden. Ze voeren voorlopig alleen nog paspoortcontroles uit en zoeken naar wapens.

Het is wachten op de aftocht van president Zjazykov. Zyazikov zelf wijst met de beschuldigende vinger naar Tsjetsjeense terroristen die in zijn republiek actief zouden zijn. Zo zet hij de deur open voor het aanbod van Kadyrov om Tsjetsjeense veiligheidsstructuren in te zetten op het grondgebied van Ingoesjetië. Deze zaak ligt gevoelig omdat er eerder sprake is geweest van een mogelijke samenvoeging van beide republieken. Niemand ziet daar op dit moment wat in. Die Kadyrov heeft nog vele jaren in het verschiet, denk ik dan.

No comments: