5/1/07

Medvedev wil meer marktwerking in onderwijs

25/04/2007
http://www.expert.ru/articles/2007/04/24/shkola

http://www.rg.ru/2007/04/25/medvedev.html


Medvedev maakt zich impopulair met liberale plannen voor onderwijshervormingen. Hij wil dat scholen geld krijgen naar gelang het aantal leerlingen. Concurrentie om de leerling zou beter onderwijs opleveren alsmede hogere salarissen voor leraren.

Onderwijzers zien het voorstel als een belediging. Zij wijzen op de dorpsscholen waar de klassen veel kleiner zijn. Zij zullen onheroepelijk verdwijnen. Een andere klacht is dat verschillende types scholen, zoals lycea gericht op een toekomst in de medische zorg, meer kosten maken dan andere. Moeten ouders dan meer gaan betalen voor dat soort scholen?

Ook Medvedev’s mooie woorden over de noodzaak van medisch zorg op school krijgen een nare bijsmaak. Als een ziekenhuisarts enkele malen meer verdient, van wat voor een kwaliteit kan een schoolarts dan zijn?

Expert wijst op het lerarentekort. In Moskou zoekt men in het basisonderwijs nog 1356 leraren Russische taal, literatuur en gymnastiek. Alleen een verhoging van salaris en sociale status kan het beroep aantrekkelijker maken.

Rossiiskaja Gazeta bericht positiever over de plannen. Er zouden al 21 regio’s geselecteerd zijn om de hervormingen te testen. Medvedev heeft daar 4 miljard roebel voor gereserveerd.

No comments: