5/1/07

Overheid gaat burgers stimuleren om zelf hun pensioen op te bouwen

27/04/2007
http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/16/interview_batanov/

http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=762885


Als belangrijkste noviteit in president Poetin’s jaarlijkse toespraak noemt Kommersant de aankondiging dat de overheid private pensioenbeleggingen wil aanvullen.

Eerder deze week interviewde expert de voorzitter van het pensioenfonds. Hij vindt de paniek rondom groeiende tekorten in het pensioenstelsel overdreven. Wij zijn de hervormingen in 2000 begonnen. We hebben toen de juiste vector gekozen en de overgangsperiode zal ongeveer 25 jaar duren. Grootschalige koerswijzigingen zijn volgens hem prematuur.

Het spenderen van de staatsinkomsten uit de olie en gas export aan een verhoging van de pensioenen zal op de korte termijn voor vele mensen verlichting brengen maar op de lange termijn averechts werken. ‘We moeten stoppen te denken dat de overheid de pensioenen betaalt. Het is een zaak van de burger en de werkgever. De overheid bepaalt slechts de regels van het spel.’ ‘Wanneer de overheid de pensioenen zal verhogen haalt dat de stimulans weg bij de burger en de werkgever om meer geld weg te stoppen in het cumulatieve deel van de pensioenopbouw.’ ‘Dan keren we in feite terug naar het Sovjet model’.

Het stelsel roest vast omdat de vele gepensioneerden het cumulatieve deel van hun pensioenopbouw niet in private fondsen steken maar laten beheren door een overheidsfonds dat deze tegoeden maar zeer conservatief mag beleggen. Het rendement is lager dan de inflatie.

Poetin belooft in zijn jaarlijkse toespraak een elegante tussenoplossing. ‘Voor elke vrijwillige 1000 roebel pensioenopbouw, legt de staat er 1000 roebel bij.’ Er licht een plafond bij 18 duizend roebel per jaar.

Koedrin heeft al berekend dat dit de overheid in 2008 4,8 miljard en vervolgens jaarlijks 50 tot 70 miljard roebel gaat kosten. Waar dit geld vandaan komt – Fonds voor Toekomstige Generaties? – en waar het overheidsgeld terecht komt – in private fondsen of ter aanvulling van het Pensioenfonds - valt nog te bezien.

No comments: