5/1/07

Budget 2008-2010 goedgekeurd door regering

27/04/2007
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=761464

http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=761755
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=762200
http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=762871


Het driejarige budget 2008-2010 is op 26 april goedgekeurd door de regering. Op 30 april buigt de Doema zich over het voorstel.

Na onder andere de waarschuwing van minister van economische ontwikkeling Herman Gref dat het BNP in 2008 niet met 6.5% maar met 6.1% zal groeien dalen de inkomsten met 29 miljard roebel.

In het lobbyproces zijn er extra uitgaven bij gekomen van 70 miljard roebel. Een deel wordt opgevangen door een krap betalingsoverschot van slechts 0.2% van het BNP in 2008 en 2009. Daarnaast krimpt het Fonds voor Toekomstige Generaties van 771 tot 471 miljard roebel. Het Reservefonds blijft in tact op 10% van het BNP.

Kommersant bericht dat de federale rekenkamer heeft berekend dat de gemeentes 250-300 miljard roebel te kort komen. Hun uitgaven groeiden in het jaar 2006 met 21%. Het bedrag komt volgens de rekenkamer voor slechts 40% uit eigen middelen. De andere 60% komt uit de regionale budgetten.

Het ministerie van financiën vindt dat de gemeentes en regio’s hun eigen inkomsten kunnen opschroeven en dat meer geld niet nodig is. In het budget zit een stimulans besloten waarbij gemeentes meer budgettaire vrijheden krijgen naarmate hun financiële afhankelijkheid van het centrum afneemt.

Tevens is er in het budget 2008-2010 extra geld gereserveerd voor problemen van gemeentes: reparaties aan infrastructuur, het op orde brengen van kadaster. De eigen inkomsten zouden verhoogt kunnen worden door onroerend goed belasting op half afgebouwde gebouwen, een effectiever kadaster en het bestrijden van grijze salarissen.

No comments: